FARSKÉ OZNAMY 31. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 31. týždeň

FARSKÉ OZNAMY

31. týždeň – od 2. 8. do 8. 8. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

2. 8.

Pondelok 18. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

 

18.00

+ Štefan, Juliana Gonšoroví a deti

+ Karol a Pavlína

Za zdravie a požehnanie Evy pri 30. výročí

Utorok

3. 8.

Utorok 18. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

Poď. pri 25. výročí sobáša Jozefa a Márie

+ Vendelín a Paulína Šimjakoví

Sv. Jozefa

18.00

Za zdravie rodiny Milana, Marty a detí

Streda

4. 8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Spomienka

Farský

7.00

12.00

18.00

Za požehnanie Miroslava Fabiána s rodinou

+ Jozef

+ Šimon, Jozefína, Magdaléna Kresťanoví

Štvrtok

5. 8.

Štvrtok 18. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

Za + z rodiny Kováčovej

+ Emil Vojtaššák

Sv. Jozefa

18.00

Za zdravie Emílie

Piatok

6. 8.

Premenenie Pána
Sviatok

Farský

7.00

18.00

+ Agneša Serdelová – 30. dňová

+ Ladislav, Mária, Štefan a Kristína Gruchaloví

Sv. Jozefa

9.00

+ Ladislav a Jozefína Smolároví

Sobota

7. 8.

Sobota 18. týždňa
v Cezročnom období

Farský

10.00

 

15.00

Za blahorečenie Bož. sluhu biskupa J. Vojtaššáka

Za požehnanie ctiteľov Fatimskej Panny Márie

Za novomanželov Mariána a Beátu

Nedeľa

8. 8.

19. nedeľa
v Cezročnom období
Deň rodiny

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie rodín v Zákamennom

Za zdravie a požehnanie Kristíny a jej rodiny

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za zdravie Alexandry

Za veriacich

Za + rodičov, brata a syna Romana

Upratovanie kostola: Farský – č. d. 1176 – 1197, Kostol sv. Jozefa – č. d. 1198 – 1221, v piatok o 15 hod. PBZ!

Milodary na kostol: z upratovania FK – 20 €; z krstov – 100 €; z pohrebu Kamily Kovaľovej – 100 €; rod. Polťáková – 100 €; zo svadby novomanželov Galanových – 100 €; Bohuznámi – 150 €. Pán Boh zaplať!

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme pol hod. pred rannými omšami a hodinu pred večernými omšami. Našich chorých navštívime v utorok 3. 8. od 9. hod.

V pondelok 2. 8. možno získať vo farskom kostole úplné odpustky Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov okrem zvyčajných podmienok je návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).

V stredu 4. 8. začína Prázdninový program. Sv. omša pre deti bude o 12 hod. vo FK.

V sobotu 7. 8. si v Zákamennom pripomenieme Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Fatimská pobožnosť začne o 8.30 hod. vo FK. Sv. omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bude o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Tak ako obvykle poskytneme pútnikom po slávnosti občerstvenie, preto vás prosím o pomoc a obsluhu hostí. Pán Boh zaplať!

Spoločenstvo rodín v spolupráci s Farským a Obecným úradom v Zákamennom vás pozývajú na DEŇ RODINY. Uskutoční sa v nedeľu 8. 8. 2021 vo farskej záhrade. Program začne o 13.30 hod. Čakajú nás súťaže pre rodiny s možnosťou zapojenia sa do tomboly o hodnotné ceny, atrakcie pre deti – nafukovacie šmýkačky, skákací hrad, autíčka, vozenie sa na koni, občerstvenie, zmrzlina, párky.

Pozývame vás na Púť k sv. Filoméne. V stredu 11. 8. sa v Spišskom Podhradí uskutoční stretnutie Arcibratstva sv. Filomény. Program púte je na výveske a internete, začne o 14.00 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii oboch kostolov, kontaktná osoba je p. Viktória Sekerášová. Odchod autobusu bude o 11 hodine.

Intencie na sv. omše neberieme až do odvolania.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marián Bartek, syn Ľudovíta a Zdenky rod. Iglarčíkovej, bývajúci v Mútnom a Beáta Chromková, dcéra + Miroslava a Viery rod. Polťákovej, bývajúca v Zákamennom. Svadba bude 7. 8. o 15 hod. vo FK.