FARSKÉ OZNAMY 3. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 3. týždeň

Farské oznamy

3. týždeň – od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

17. 1.

Sv. Antona, opáta

Spomienka

Farský

7.00

17.30

Za uzdr. a Božiu pomoc pre Štefana Kolenčíka

Poďakovanie pri 60. výročí Marty

Sv. Jozefa

7.00

Za uzdr. a Božiu pomoc pre Mariána Koleňa

Utorok

18. 1.

Utorok 2. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

17.30

+ Katarína Uradníková

Za zdravie a požehnanie pre Pavla

Sv. Jozefa

17.30

+ František, Katarína Šulcoví a rodičia

Streda

19. 1.

Streda 2. týždňa

v Cezročnom období

Farský

13.30

17.30

Za zdravie a požehnanie Marty

Poďakovanie pri 40. výročí sob. Beňušových

Sv. Jozefa

7.00

+  Ondrej a Paulína Grofčíkoví

Štvrtok

20. 1.

Štvrtok

v Cezročnom období

Farský

7.00

17.30

+ Serafín Vaják

+ Štefan a Milan Bystričanoví

Sv. Jozefa

17.30

+ Celestín, Ľudmila a deti

Piatok

21. 1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka

Farský

7.00

17.30

+ Jozef Šimjak a rodičia

+ Ľudovít, Mária Navrátiloví a rodičia

Sv. Jozefa

7.00

+ Vojtech, Terézia, Viktória Beňušoví

Sobota

22. 1.

Sobota 2. týždňa

v Cezročnom období

Farský

7.00

17.30

Za požehnanie skautov v Zákamennom

+ Ján, Justína Marekoví a deti

Sv. Jozefa

7.00

+ Serafín, Anton a Emil Subjakoví

Nedeľa

23. 1.

3. nedeľa
v Cezročnom období
Nedeľa Božieho slova

Farský

8.00

10.30

Za posilu v chorobe čl. zväzu zdr. postihnutých

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

11.00

18.00

Na úmysel celebranta

Poď. pri 30. výr. sobáša Vladimíra a Kataríny

Za uzdravenie a požehnanie pre dcéru

Na úmysel celebranta

Opatrenia vo farnosti

  1. Na sv. omšiach sa môže zúčastniť 100 ľudí v režime OP alebo 50% kapacity kostola pri recitovaných omšiach. Prosíme, aby ste sa rozmiestnili po celom kostole. (Používať respirátor a dezinfekciu!)
  2. Sväté prijímanie sa bude podávať v nedeľu a cez sviatky vo FK o 9.00 a 11.40 a o 10.30 v KSJ.
  3. Online prenos omše počas týždňa večer o 17.30 hod., v nedeľu a sviatky o 10.30 hod.
  4. Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodiny pred sv. omšami.

FARSKÉ OZNAMY

Upratovanie kostolov v sobotu po ranných omšiach: Farskýč. d. 536 – 562, Kostol sv. Jozefa – č. d. 563 – 587.

 Milodary na kostol: z upratovania FK – 60 €; z pohrebu Vladimíra Vrábľa – 100 €; z pohrebu Františky Garajovej – 50 €; Spoloč. sv. Dominika – 145 €; Bohu známi – 895 €; Bohu známa na obnovu Kalvárie – 1000 €. Pán Boh zaplať!

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spolu sa budeme modliť pri prosbách a počas adorácie v tomto týždni.

Vo štvrtok 20. 1. sa uskutoční ďalšie stretnutie Školy viery v Námestove. Začne sv. omšou o 18 hod. Pozývame!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ondrej Sochuliak, syn + Jozefa a Antónie rod. Rydzoňovej, bývajúci v Zákamennom a Jana Štiblárová, dcéra Jána a Aleny rod. Haluškovej, bývajúca v Hruštíne. Svadba bude v Hruštíne.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dávid Kostolňák, syn Ľudovíta a Veroniky rod. Kyrczovej, bývajúci v Zákamennom a Eleonóra Žofajová, dcéra Jozefa a Gabriely rod. Tylkovej, bývajúca v Oravskej Jasenici. Svadba bude v Oravskej Jasenici.