FARSKÉ OZNAMY 3. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 3. týždeň

Farské oznamy

3. týždeň – od 18. 1. do 24. 1. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

18. 1.

Pondelok 2. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

+ Milan a Marta Janoťákoví a súrodenci

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

+ Mária Škuligová – 30. dňová

Utorok

19. 1.

Utorok 2. týždňa

v Cezročnom období

Farský

7.00

Poďakovanie pri 30. výr. sob. Jozefa a Jany

Poďakovanie pri 60. výročí Otílie

Za Bož. pomoc a zdravie pre Ruženu Ramačovú

Streda

20. 1.

Za jednotu kresťanov
Votívna

Farský

7.00

+ Serafín Vaják

+ Milan Telúch

+ Anton, Jozefína a Emil Čičoví

Štvrtok

21. 1.

Sv. Agnesy,
panny a mučenice

Spomienka

Farský

7.00

Za zdravie a požehnanie pri 70. výr. Eleny

+ Vendelín, Jozefína Florkoví a rodičia

+ Ľudovít Hujčák a rodičia

Piatok

22. 1.

Sv. Vincenta,
diakona a mučeníka
Ľub. spomienka

Farský

7.00

+ Ján a Justína Marekoví

+ Jozef a Paulína Rončákoví

+ Ján, Mária Albetusiakoví a dcéra

Sobota

23. 1.

Sobota 2. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

+ Jozef Mrovčák, kňaz

+ Ignác Hrubý, kňaz

Za Bož. pomoc a ochranu pre Paulínu a deti

Nedeľa

24. 1.

3. nedeľa
v Cezročnom období
Nedeľa Božieho slova

Farský

8.00

Za veriacich

Za požehnanie rodiny

+ Peter Majchrák

Sväté omše budú v priamom prenose na farskom fb a portály www.svataomsa.sk

 Milodary na kostol: z krstov – 70 €; z pohrebu Milady Balúnovej – 50 €; Bohuznámi – 285 €.Pán Boh zaplať!

Ponúkame “Liturgiu domácej cirkvi na 2. nedeľu”. Je prístupná na našej stránke.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Budeme sa modliť spoločne a uvažovať nad Božím slovom celý týždeň o 17.30 hod. prostredníctvom prenosu z farského kostola. Pozývame!

Pripomíname vám, že vo štvrtok 21. 1. 2021 sa malo konať štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Ježišovi Kristovi, druhá časť. Prednášku s prezentáciou ponúkame prostredníctvom farskej webovej stránky. Autorom prednášky je Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.

Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova.

Zoznam priložených súborov