FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

FARSKÉ OZNAMY

25. týždeň – od 21. 6. do 27. 6. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

Farský

7.00

18.00

+ Serafína Večerková

Za zdravie a požehnanie rod. F. Vedela

Sv. Jozefa

7.00

+ Daniel, Veronika a Romana

Utorok

22. 6.

Utorok 12. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

+ Paulína Beňušoví a rodičia Klimčíkoví

Sv. Jozefa

7.00

18.00

+ Milan

Poď. pri 30. výročí sob. Františka a Boženy

Streda

23. 6.

Streda 12. týždňa
v Cezročnom období

Farský

13.30

18.00

+ Michal a Miroslav Kalamároví

Poďakovanie pri 40. výročí Ivety

Sv. Jozefa

7.00

+ Margita a Martin Vrábľoví

Štvrtok

24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť

Farský

7.00

+ Emília, František a syn František

Sv. Jozefa

7.00

18.00

Za zdravie a požehnanie

Za birmovancov

Piatok

25. 6.

Piatok 12. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

18.00

Poďakovanie pri 60. výročí Vladimíra

+ Štefan a Margita Buckulčíkoví

Sv. Jozefa

7.00

+ Martinka Kytašová rod. Plaskúrová

Sobota

26. 6.

Sobota 12. týždňa
v Cezročnom období

Sviatosť birmovania

Farský

15.00

18.00

Za novomanželov Mareka a Nikolu

+ Štefan, Mária Kovaľoví a deti

Sv. Jozefa

10.00

Za dary DS pre birmovancov

Nedeľa

27. 6.

13. nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za dary DS pre farnosť

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Poď pri 40. výročí Anny a pri 15. výr. sobáša

Za zdravie mamy a dieťaťa

Za pož.  Jána, Kamily, Heleny Viktórie, detí a vnukov

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie:

Farský kostol – Utorok o 16 hod.: birmovanci zo skupiniek č. 7 – 12, Piatok o 15 hod.: birmovanci zo skupiniek č. 17 – 18.

Kostol sv. JozefaStreda o 16 hod.: birmovanci zo skupiniek č. 13 – 16, Piatok o 15 hod. : birmovanci zo skupiniek č. 19 – 20. Pán Boh zaplať!

Milodary na kostol: z upratovania KSJ (od januára do júna) – 470 €; z krstu –  20 €; zo svadby novomanželov Káčerikových – 100 €; Bohuznáma – 50 €. PBZ!

Eucharistická adorácia bude v KSJ v utorok a vo FK v stredu po večerných omšiach.

Trojdnie modlitieb matiek bude vo FK v piatok o 17 hod. a v nedeľu o 16 hod. V KSJ v sobotu o 17 hod.

Vo štvrtok 24. 6.  budeme v KSJ spovedať pred birmovkou. Od 16 hod. siedmakov, o 16.30 hod. ôsmakov a od 17 hod. deviatakov.  Ostatní využite možnosť vyspovedať sa počas týždňa pred každou sv. omšou. V piatok pred sv. omšou vyspovedáme tých, ktorí prídu z práce. Po birmovaneckej sv. omši bude nácvik na birmovku iba pre birmovancov.

V sobotu 26. 6. sa bude v našej farnosti udeľovať Sviatosť birmovania, ktorú prijme 233 birmovancov. Vysluhovateľom sviatosti bude Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor. Slávnosť bude v Kostole sv. Jozefa o 10.00 hod. Pre platné opatrenia sa na slávnosti v kostole zúčastnia len birmovanci a birmovní rodičia. Ostatní môžu stáť vonku.

Prosíme o modlitby za birmovancov!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Beňuš, syn Alojza a Heleny rod. Večerkovej, bývajúci v Zákamennom a Nikola Florková, dcéra Štefana a Ivany rod. Kovaľovej, bývajúca v Zákamennom. Svadba bude 26. 6. o 15 hod. vo FK.