FARSKÉ OZNAMY 20. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 20. týždeň

Farské oznamy

20. týždeň – od 16. 5. 2022 do 22. 5. 2022

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
Sviatok

Farský

7.00

 

18.00

+ Vendelín, Emília a deti

+ Jozef Florek

+ Anton, Kristína a Paulína Mundieroví

Utorok

17. 5.

Utorok

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

 

+ Viktória a Jozef Ganobiakoví

+ Tomáš, Jozefína a Štefan Borovjakoví

Sv. Jozefa

18.00

+ Emil Polťák ml.

Streda

18. 5.

Streda

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský

13.30

18.00

Poďakovanie za dar kňazstva a života

+ Elena a Pavol Laššákoví a rodičia

Sv. Jozefa

7.00

Poďakovanie pri 50. výročí Oľgy

Štvrtok

19. 5.

Štvrtok

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

Poďakovanie pri 50. výročí sobáša

Za + rodičov, bratov, švagriny a krstnú

Sv. Jozefa

18.00

+ Tibor Urban

Piatok

20. 5.

Piatok

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

18.00

Poďakovanie pri 50. výr. Jána a Kamily Polťák

+ Martin, Kristína Majchrákoví a deti

DSS

9.00

Za uzdravenie a požehnanie pre syna

Sobota

21. 5.

Sobota

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

15.00

+ Alojz, Júlia Florkoví, syn a vnučka

Za novomanželov Jakuba a Veroniku

Sv. Jozefa

7.00

+ František a Františka Garajoví

Nedeľa

22. 5.

6. veľkonočná nedeľa

Farský

8.00

10.30

Za veriacich

Za Božiu pomoc a posilu pre Kamilu Belicajovú

Sv. Jozefa

7.00

10.00

18.00

Poďakovanie pri 60. výročí Heleny

Slávnosť prvého svätého prijímania

Na úmysel

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov zabezpečia rodičia prvoprijímajúcich detí: v stredu 18. 5. o 15.00 hod. KSJ- rodičia z 3.A; vo štvrtok 19. 5. o 15.00 hod.  FK –  rodičia z 3.B; v sobotu po sv. spovedi FK prvých 10 rodičov podľa abecedy z 3.C; KSJ druhých 10 rodičov podľa abecedy z 3.C Kto nemôže prísť v daný deň, nech si to vymení s iným rodičom. Pán Boh zaplať!

Milodary na kostol: z upratovania FK – 30 €; zo svadby novomanželov Vrábľových – 50 €; Bohuznáma na kostol – 50 €; Bohu známi na Kalváriu – 320 €. Pán Boh zaplať!

Na kňazský seminár sme vyzbierali 2768,67 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Popoludní o 14 hod. bude posviacka obnoveného kríža na Grúni pri rod. Pekných. Pozývame!

 

Nácvik spevu detí na prvé sv. prijímanie bude v pondelok o 16.30 hod. vo FK a v utorok o 16.30 hod. v KSJ.

Vo štvrtok 19. mája 2022 sa v sídlach dekanátov našej diecézy uskutoční siedme a zároveň záverečné stretnutie tohtoročnej Diecéznej školy viery, ktoré je venované Svätému Písmu. Je to posledný zo štyroch ročníkov, ktoré inicioval ešte blahej pamäti spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka s cieľom pozdvihnúť aj týmto spôsobom náboženský život v diecéze. Prosíme, pozvite Vašich farníkov na toto stretnutie. Tému a prezentáciu pripravil prof. František Trstenský.

Rovnošaty na slávnosť 1. sv. prijímania sa budú používať výlučne iba v deň slávnosti. Počas tzv. Bieleho týždňa nech deti prídu na sv. omše úctivo oblečené. Rovnošaty si môžete prevziať v pondelok a v utorok od 13.00 hod. u p. Kataríny Majchrákovej. Nácvik rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v piatok o 16.00 hod. v KSJ.

V sobotu 21. 5. od 8.30 hod. bude vo FK spoveď prvoprijímajúcich detí. K sviatosti zmierenia budú deti pristupovať postupne: o 8.30 – III.A; o 9.00 – III.B; o 9.30 – III.C; Rodičia a krstní rodičia nech pristúpia k sviatosti zmierenia podľa možnosti počas týždňa, kto nemôže počas týždňa, vyspovedá sa v sobotu.

V nedeľu 22. 5. je v našej farnosti Slávnosť prvého sv. prijímania. Pána Ježiša v Eucharistii prijme 62 detí. Slávnosť sa uskutoční v KSJ o 10 hod. Prosím veriacich o modlitbu za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.

Združenie zázračnej medaily pozýva nové rodiny, ktoré by prijali kaplnku s Pannou Máriou do svojich domovov. Prihlásiť sa môžu u vedúcich skupín alebo zapísať vzadu na stolíku. Vedúce skupín budú mať stretnutie v stredu 18. 5. po detskej sv. omši v pastoračnej miestnosti.

Zákamenské rodiny s deťmi pozývame na výsadbu svojho rodinného lesa. Uskutoční sa v sobotu 21. 5. o 14.00 hod. v Babinci pod novým cintorínom. Prineste si motyku a pracovný zápal, odmenou bude krásny zdravý les pre ďalšie generácie a dobrý pocit z pomoci Božej prírode. Po výsadbe bude opekačka. Prihlásiť sa môžete cez internetový formulár. Tešíme sa na vás!

Na žiadosť farára v Zákamennom, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš poveril do služby mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania nových mužov zo Zákamenného – Serafína Beňuša a Andreja Hucíka. Po absolvovaní formačného stretnutia v Spišskej Kapitule dostali poverenie na tri roky a budú ustanovení do tejto služby príslušným obradom v nedeľu 22. 5. pri sv. omši o 8.00 hod. vo FK.

Pozývame vás na púť do Sampora, ktorá sa uskutoční 24. mája. V kláštore benediktínov budeme v tento deň o 11.00 hod. spoločne sláviť výročie posviacky ich chrámu. Prihlásiť sa môžete do nedele 22. mája v sakristii.

 

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Vojtechovský, syn Jozefa a Ľubomíry rod. Čiernikovej, bývajúci v Námestove a Veronika Janetová, dcéra Milana a Emílie rod. Račákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 21. 5. o 15.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Kuhajda, syn Emila a Heleny rod. Koleňovej, bývajúci v Zákamennom a Veronika Floreková, dcéra Jozefa a Angely rod. Kolenčíkovej, bývajúca v Oravskej Lesnej. Sobáš bude v Oravskej Lesnej.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Vladimír Juriga, bývajúci v Zákamennom a Vladimíra Kaníková, bývajúca v Žiline. Sobáš bude v Žiline.