FARSKÉ OZNAMY 14. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 14. týždeň

Farské oznamy

15. týždeň – od 12. 4. do 18. 4. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

12. 4.

Pondelok po
2. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

Za zdravie a Bož. ochranu pre Rudolfa

Za zdravie a Bož. ochranu pre Evu

Poďakovanie pri 40. výročí Jaroslava

Utorok

13. 4.

Utorok po
2. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

+ Štefan Bystričan – 30. dňová

Poďakovanie pri 91. výročí Paulíny

Za požehnanie rod. Miroslava a Marianny

Streda

14. 4.

Streda po
2. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

Za zdravie a požehnanie pri 60. výročí Emílie

+ Ján, Terézia Kaukičoví s rodinou

Za zdravie rod. Milana a Anny, detí a vnúčat

Štvrtok

15. 4.

Štvrtok po
2. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

+ Agneša

Poďakovanie pri 85. výročí Kristíny Florkovej

+ Ján, Jozefína Pidíkoví a rodičia

Piatok

16. 4.

Piatok po
2. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

+ Serafín a Mária Klimčíkoví

Poďak. pri 50. výr. sobáša Štefana a Boženy

Za zdravie rodičov, detí a vnúčat

Sobota

17. 4.

Sobota po
2. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

 

15.00

Za požehnanie pri 30. výročí sob. rod. Vlčákovej

+ Serafín, Margita Večerkoví a rodičia

Za novomanželov Patrika a Moniku

Nedeľa

18. 4.

3. veľkonočná nedeľa

Farský

8.00

Za veriacich

Za zdrav. a požeh. pri 75. výr. Márie Sivčákovej

Poďakovanie pri 60. výročí Milana

Sväté omše budú v priamom prenose na farskom fb a portály www.svataomsa.sk

Milodary na kostol: Na charitu – 65 €; zo svadby novomanželov Ďuranových –  100 €; Bohuznámi – 120 €. Pán Boh zaplať!

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožné zvolanie Ježišu, dôverujem Ti, môže získať úplné odpustky pre seba alebo duše v očistci. Kostol bude otvorený až do večera.

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

Na dnešnú nedeľu vám ponúkame Domácu liturgiu. Je prístupná na fb a internetovej stránke farnosti.

Sobášna náukaKomunikácii v manželstve a Spiritualite manželstva bude v sobotu 17. 4. o 9 hod. a 14 hod. v pastoračnej miestnosti. Snúbenci budú rozdelení do dvoch skupín.

Pre birmovancov je prístupná ďalšia – 10. téma v príprave na birmovku. Stiahnuť si ju môžete na našej farskej webovej stránke.

Na budúcu nedeľu o 14 hod. bude na fare zasadanie Hospodárskej rady farnosti.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Patrik Florek, syn Miroslava a Andrei rod. Paľákovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Monika Úradníková, dcéra Petra a Terézie rod. Balúnovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 17. 4. o 15.00 hod.  vo FK.