FARSKÉ OZNAMY 11. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 11. týždeň

Farské oznamy

12. týždeň – od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

20. 3.

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Slávnosť

Farský

6.30

+ Alojz a Janka Beňušoví

Sv. Jozefa

9.00

16.00

Za požehnanie rod. Florkovej

Za uzdravenie a Bož. pomoc pre manželku

Utorok

21. 3.

Utorok
po 4. pôstnej nedeli

Farský

6.30

Za požehnanie krstných rodičov

+Anton, Paulína, Jozef, Emil, Margita Škuliga, Anton Murín

Sv. Jozefa

17.30

+ Terézia, Anton Jozefína Brišoví

Streda

22. 3.

Streda
po 4. pôstnej nedeli

Farský

13.30

17.30

Za oslobodenie syna od alkoholu

+ Štefan, Filoména Vojtaššákoví a rodičia

Sv. Jozefa

6.30

+ Ján a Anna Balekoví

Štvrtok

23. 3.

Štvrtok
po 4. pôstnej nedeli

Farský

6.30

 

Poďakovanie pri 70. výročí 

+ Jozef a Anna Kuchťákoví

Sv. Jozefa

17.30

+ Ondrej, Anton a Mária Garajoví

Piatok

24. 3.

Piatok
po 4. pôstnej nedeli

Farský

6.30

17.30

+ Ludvik a Margita Brňákoví

Poďak. pri 80. výročí Milana Žatkuliaka

DSS

9.00

+ Ján Slezák

Sobota

25. 3.

Zvestovanie Pána
Slávnosť

Farský

6.30

 

+ Jozef Šustek

+ Justína Brišáková

Sv. Jozefa

6.30

+ Jozefína, Serafín Florekoví a rodičia

Nedeľa

26. 3.

 

Piata pôstna nedeľa

 

 

Farský

8.00

10.30

Za požeh. rod. Milana Lučivňáka a detí s rod.

Za + z jednoty dôchodcov

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Viktor a Margita Boškajoví

Za veriacich

+ Anton, Žofia Grofčíkoví, deti a st. rodičia

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov bude v sobotu ráno: Farskýč. d. 20 – 41, Kostol sv. Jozefa – č. d. 42 – 60. PBZ!

Milodary: z upravovania FK – 20,- €; z krstov – 40,- €; z pohrebu Heleny Smolejovej – 60,- €; Bohu známi – 150,- €. PBZ!

Na budúci týždeň bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom vyhlásená KBS. Taktiež ponúkame možnosť sa zapojiť do zbierky Pôstna krabička pre pomoc najchudobnejším ľuďom v Afrike, krabičky sú vzadu na stolíku.

 

Pobožnosti Krížovej cesty budú v piatok vo FK o 17 hod. – modlia sa Birmovanci. Dnes popoludní o 15.00 hod. v KSJ a na Kalvárii (začneme pri kaplnke Sedembolestnej) – modlia sa kňazi. Všetkých pozývame k tejto modlitbe!

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie budeme sláviť v pondelok 20. 3. Odpustová sv. omša v Kostole sv. Jozefa bude v tento deň o 16.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude farský administrátor z Brezy – vdp. Dominik Holubčík. Všetkých vás pozývame!

Trojdnie modlitieb matiek sa uskutoční budúci víkend. Vo FK v piatok 24. 3. o 15 hod. a v nedeľu 26. 3. o 15.45 hod. po krížovej ceste. V KSJ v sobotu 25. 3. o 16 hod.

Všetky deti pozývame na veľkonočné Tvorivé dielne. Program sa uskutoční v sobotu 25. 3. od 14 hod. v starom KD.

Vo sviatok Zvestovania Pána vás pozývame na modlitbu mariánskeho večeradla po rannej sv. omši v KSJ.

 

Na budúci týždeň z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod. letného času.

Farnosť Lokca vás pozýva na púť do Fatimy a Santiaga de Compostela  v termíne 19. – 23. septembra 2023. Cena púte je 840,-€. Informácie nájdete na plagáte a webstránke farnosti Lokca: rkclokca.sk.

Organizuje sa púť do MEDŽUGORIE v termíne od 30. 05. 2023 – 05. 06. 2023, CENA:190,-€. Bližšie informácie u pani Janetty Klimčíkovej t.č.: 0910 944 802, alebo na firme Anton Klimčík s.r.o.  janette@klimcik.sk

 

Zoznam priložených súborov