FARSKÉ OZNAMY 2. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 2. týždeň

Farské oznamy

2. týždeň – od 11. 1. do 17. 1. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

11. 1.

Pondelok
v Cezročnom období

Farský

7.00

Poďakovanie pri 70. výr. Eleny Subjakovej

+ Štefan Kurňavka

Za + z rod. Vendelína Urbana

Utorok

12. 1.

Utorok

v Cezročnom období

Farský

7.00

+ František a Viktória Garajoví a Mária

+ Vendelín a starí rodičia

+ Milada Balúnová

Streda

13. 1.

Streda
v Cezročnom období

Farský

7.00

Za požeh. pri výr. svadby Miroslava a Zuzany

+ Miroslav Florek

+ Milan, Paulína Teľúchoví a rodičia

Štvrtok

14. 1.

Štvrtok
v Cezročnom období

Farský

7.00

+ Paulína, Jozef, Emil a Margita Škuligoví

+ Anton, Emília, Kamil Florkoví

+ Agneša Kostolňáková a krstňatá

Piatok

15. 1.

Piatok
v Cezročnom období

Farský

7.00

Poďakovanie pri 50. výročí Miroslava

+ Serafín a Margita Kurňavkoví

+ Ľudovít a Žofia Smolkoví

Sobota

16. 1.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka

Farský

7.00

Za duše v očistci

Za Božiu pomoc pre rodičov

+ Pavol Zvonár a deti

Nedeľa

17. 1.

2. nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

Za veriacich

Za uzdravenie Michala

Za dobrodincov farnosti

Sväté omše budú v priamom prenose na farskom fb a portály www.svataomsa.sk

Milodary na kostol: z krstov – 100 €; z pohrebu Jozefa Večerka – 100 €; Pán Boh zaplať!

V roku 2020 prispeli dobrodinci na farskú charitu v Zákamennom sumou 3 966 €. Na Dobrú novinu sme vyzbierali 1 768 €. Pán Boh zaplať!

Ponúkame “Liturgiu domácej cirkvi na nedeľu Krstu Pána”, ktorú pripravil ThLic. Róbert Neupauer. Je to príležitosť, aby sa rodina spolu aktívne modlila. Je prístupná na našej stránke.

Sobášne náuky začnú 30. 1. 2021– Plánované rodičovstvo a Vierouka a 6. 2. 2021 – Komunikácia a Spiritualita so začiatkom o 9.00 hod. v pastoračnej miestnosti. Ďalej podľa rozpisu na stránke.

Pohreb + Milady Balúnovej bude v utorok o 14 hod. v Dome nádeje. Prosím o modlitby za spásu jej duše.

Dnes sa končí vianočné obdobie!

Zoznam priložených súborov