DŠV III. – O Duchu Svätom

DŠV III. – O Duchu Svätom

Milí veriaci a priatelia,
pripomíname vám, že vo štvrtok 18. 2. 2021 sa malo konať piate stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Duchu Svätom. 
Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou ponúkame veriacim prostredníctvom farskej webovej stránky. Autorom prednášky je Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.

Zoznam priložených súborov