DŠV III. – 2. časť

DŠV III. – 2. časť

Milí veriaci a priatelia,
pripomíname vám, že vo štvrtok 21. 1. 2021 sa malo konať štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Ježišovi Kristovi, druhá časť. 
Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou ponúkame veriacim prostredníctvom farskej webovej stránky. Autorom prednášky je Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.