Dôležité usmernenie

Vzhľadom na rastúci záujem o prijatie sviatostí dávame do pozornosti dôležité usmernenie pre veriacich, ktoré prosíme prísne dodržiavať, kým autority nerozhodnú inak.

Stále platí, že sa cítim úplne zdravý (respiračné ochorenia), som otestovaný, dodržiam pravidlo rúška+ruky+rozostupy.

Farský kostol (predsieň) je otvorený každý deň k súkromnej modlitbe od 8.00 do 17.00 hodiny.

Sv. omše a pobožnosti sú vysielané z nášho kostola prostredníctvom YouTube kanálu a Facebooku v pondelok až sobotu o 07.00 a v nedeľu o 08.00 hodine, pobožnosť každý deň o 16.30 hod. Účasť veriacich podľa vyhláseného úmyslu je limitovaná počtom 4.

Sv. prijímanie podávame vo farskom kostole v pondelok až sobotu ráno o 9.00 a večer o 16.00; a v nedeľu o 11.30 a 16.00 hod. Počet osôb v kostole môže byť maximálne 23 (1 osoba na 15 m²). Na sv. prijímanie prichádzajú veriaci v dvojmetrových odstupoch! Ostatní čakajú von v dvojmetrových odstupoch. Vchádzajú aj vychádzajú po jednom, aby v kostole ostal len stanovený počet ľudí! (Budeme sa podľa možnosti snažiť rozdávať sv. prijímanie aj pred hlavným vchodom.)

Sviatosť Oltárna bude vyložená k tichej adorácii každý štvrtok od 12.00 do 17.00 hodiny.

Prosíme ochotných veriacich, aby sa zapísali osobne na fare (2 osoby každú pol hodinu) a tak sa zabezpečila nepretržitá adorácia pred Sviatosťou Oltárnou. Ak sa nenájdu, sviatosť bude vyložená len na pobožnosť o 16.30 hod. V kostole môže byť maximálne 23 osôb (1 osoba na 15 m²).

Sv. zmierenia vysluhujeme tento týždeň (9. – 15. 11. 2020) vo farskom kostole od pondelka do nedele od 15.30 do 17.00 hod. Počet osôb v kostole môže byť maximálne 23 (1 osoba na 15 m²). Ostatní čakajú von v dvojmetrových odstupoch. Vchádzajú aj vychádzajú po jednom, aby v kostole ostal len stanovený počet veriacich!

O prijatie sviatosti zmierenia môžete požiadať aj telefonicky (+421 918 179 966).

Výnimkou z obmedzenia je však aj naďalej pohreb, sobáš a krst. Platia pravidlá ako doteraz: v prípade pohrebu je pohrebná sv. omša slúžená v interiéri kostola, avšak vzhľadom na rozlohu nášho kostola (1 osoba na 15 m²), iba za účasti 23 osôb. V exteriéri kostola je počet osôb neobmedzený, potrebné je však dodržať 2-metrový odstup medzi osobami. Pohrebné obrady na cintoríne sa konajú priamo pred Domom nádeje a pri hrobovom mieste.

Sobášne sv. omše ako aj vysluhovanie sv. krstu sa koná v našom kostole za účasti maximálne 23 osôb (1 osoba na 15 m²).

O prijatie sviatosti chorých môžete požiadať kedykoľvek telefonicky (+421 918 179 966). Prosíme, aby ste nás vopred informovali, ak sa jedná o zomierajúceho, ktorý je pozitívny na Covid 19.

Pripomíname, že slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. Zároveň vás však chceme povzbudiť, aby ste sa zúčastnili sv. omše spoločne v rodinách, zbožným a aktívnym sledovaním sv. omše vysielanej z nášho kostola, alebo iných katolíckych masmédií (TV Lux, Rádio Lumen).