Dobrá novina 2022

Dobrá novina 2022

Oznamujeme deťom, mladým aj dospelým, ktorí sa chcú zapojiť do koledovania DOBREJ NOVINY, že sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdu vzadu v kostoloch alebo si ju vytlačia tu, z farskej internetovej stránky.

Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v škole p. uč. Veronike Kudlovej do 13. 11. 2022 alebo vhodiť do krabičky v kostole. Prosíme taktiež mladých, starších ako 15 rokov, aby sa pridali k Dobrej novine ako sprevádzajúce osoby.  Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí chcú pomôcť s prevozom alebo obedom pre koledníkov. 

Ďakujeme!

Zoznam priložených súborov