Bohoslužobný program od 19. apríla 2021

Bohoslužobný program od 19. apríla 2021

Program bohoslužieb od 19. apríla 2021

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 15 m² pre 1 osobu, slovenskí biskupi až do odvolania potvrdzujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Od 19. 04. 2021 zavádzame tento program bohoslužieb v počte 50 ľudí (1 osoba na 15 m², do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby) na jednu sv. omšu v obidvoch kostoloch:

Od pondelka do piatku budú sv. omše ráno o 7 hod. a večer o 18 hod. v obidvoch kostoloch súčasne až do odvolania.

V sobotu budú sv. omše v obidvoch kostoloch pravidelne o 17.00 a 18.00 hod. s nedeľnou platnosťou.

V nedeľu vo Farskom kostole: 6.00, 8.00, 9.00, 10.30 hod. O 11.30 hod. sa bude vo farskom kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorým nevyšlo poradie na nedeľnú omšu.

V nedeľu v Kostole sv. Jozefa: 7.00, 8.00, 9.30, 18.00 hod.
O 10.30 sa bude v Kostole sv. Jozefa rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorým nevyšlo poradie na nedeľnú sv. omšu.

Poradie domácností podľa čísel domov
na nedeľné sv. omše 24. – 25. apríla 2021 a 1. – 2. mája 2021:

(Z každej domácnosti sa môže zúčastniť len jeden člen. Kto sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže alebo nechce zúčastniť sv. omše podľa rozpisu, nech posunie svoje miesto komukoľvek inému.)

Sobota 24. 04. 2021

FK 17.00 (č.d. 1 – 53); 18.00 (č.d. 54 – 115)

KSJ 17.00 (č.d. 116 – 181); 18.00 (č.d. 182 – 266)

Nedeľa 25. 04. 2021

FK 6.00 (č.d. 267 – 340); 8.00 (č.d. 341 – 397); 9.00 (č.d. 399 – 457); 10.30 (č.d. 459 – 517);

KSJ 7.00 (č.d. 518 – 593); 8.00 (č.d. 594 – 662); 9.30 (č.d. 666 – 735); 18.00 (č.d. 736 – 794);

Sobota 01. 05. 2021

FK 17.00 (č.d. 795 – 853); 18.00 (č.d. 854 – 925)

KSJ 17.00 (č.d. 926 – 973); 18.00 (č.d. 974 – 1014)

Nedeľa 02. 05. 2021

FK 6.00 (č.d. 1015 – 1081); 8.00 (č.d. 1082 – 1153); 9.00 (č.d. 1154 – 1206); 10.30 (č.d. 1208 – 1273);

KSJ 7.00 (č.d. 1274 – 1327); 8.00 (č.d. 1328 – 1379); 9.30 (č.d. 1380 – 1455); 18.00 (č.d. 1456 – 1535);

Celú farnosť vystriedame na nedeľných omšiach počas 2 týždňov.

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor alebo rúško)

– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky 

-odporúčame sedieť tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade

dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky)

z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

Za dodržiavanie opatrení ďakujeme!