Bohoslužobný program od 17. mája 2021

Bohoslužobný program od 17. mája 2021

Program bohoslužieb od 17. mája 2021

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 15 m² pre 1 osobu, slovenskí biskupi až do odvolania potvrdzujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Od 17. 05. 2021 zavádzame tento program bohoslužieb :

Od pondelka do piatku budú sv. omše podľa aktuálneho rozpisu.

V sobotu budú sv. omše v obidvoch kostoloch pravidelne o 18.00 hod. s nedeľnou platnosťou.

V nedeľu vo Farskom kostole: 6.00, 8.00, 10.30 hod.

V nedeľu v Kostole sv. Jozefa: 7.00, 9.30, 18.00 hod.

Poradie domácností podľa čísel domov
na nedeľné sv. omše

Sobota

FK 18.00 (č.d. 1 – 200)

KSJ 18.00 (č.d. 201 – 400)

Nedeľa

FK 6.00 (č.d. 1001 – 1200); 8.00 (č.d. 1201 – 1400); 10.30 (č.d. 1401 – 1535);

KSJ 7.00 (č.d. 401 – 600) 9.30 (č.d. 601 – 800); 18.00 (č.d. 801 – 1000);

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor alebo rúško)

– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky 

-odporúčame sedieť tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade

dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky)

z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

Za dodržiavanie opatrení ďakujeme!