Aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Dni Spišského Jeruzalema

Tak ako ste boli informovaní na kňazských rekolekciách, v dňoch 26. – 28. 5. 2023 sa uskutoční 10. ročník podujatia Dni Spišského Jeruzalema.

“Biskupsky úrad spolu s ďalšími spoluorganizátormi srdečne pozýva všetkých na 10. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-28-5. 2023 v priestoroch Spišskej Kapituly a mesta Spišské Podhradie. Festival ponúka kvalitný program a množstvo sprievodných aktivít pre rodiny s deťmi. Konkrétny program nájdete na plagáte, zavesenom na výveske v kostole a môžete si ho stiahnuť aj cez QR kód. Dostupný je aj na webe Spišský Jeruzalem.”

Deň modlitieb za synodu

Informujeme vás, že na konci mariánskeho mesiaca máj sa v stredu 31. 5. 2023 na Mariánskej hore v Levoči, v Bazilike Navštívenia Panny Márie, uskutoční Deň modlitieb za synodu.

Svätú omšu o 17.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. 

Po svätej omši bude nasledovať eucharistická adorácia.

Pozývame na toto podujatie.


Návšteva Scotta Hahna na Slovensku

V dňoch 15. – 19. júna 2023 bude na Slovensku známy svetovo uznávaný biblista Scott Hahn so svojou manželkou Kimberley. Časť programu bude mať v Bratislave a časť v Košiciach.

18. júna 2023 popoludní sú pripravené v Košiciach 2 stretnutia otvorené pre verejnosť. Jedno s témou “Biblia v rodine” a druhé “Ako čítať Bibliu?”. Na obe podujatia sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem rozvíjať svoj vzťah s Božím slovom uprostred každodenného života. Viac informácií a aj možnosť kúpiť si dopredu vstupenku je na stránke www.scotthahn.sk.

Duchovní otcovia, chcem vás poprosiť o spropagovanie týchto podujatí vo svojich farnostiach, aby ľuďom neušla táto výnimočná príležitosť.

Zároveň ešte jedna špeciálna pozvánka aj pre vás… pretože Scott Hahn osobitne má srdce pre kňazov a veľmi mu záleží na biblickej formácii kňazov. 

19. júna 2023 sa v Košiciach v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity bude konať Kňazská konferencia so Scottom Hahnom. Téma konferencie je “Milujem kňazstvo”.

Program konferencie začína o 10.00 a končí cca 16.00. V programe je svätá omša, prednáška Scotta i jeho manželky, neformálny čas zdieľania a povzbudzovania, ale aj obed.

Prihlásiť sa je potrebné cez stránku www.scotthahn.sk do 15. júna 2023. 

Zoznam priložených súborov