Domáca adventná liturgia

Milí bratia a sestry,
v prílohe ponúkame Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci, ktorú pripravil farár a dekan v Kežmarku vsdp. František Trstenský.

Zoznam priložených súborov