5. téma pre birmovancov

5. téma pre birmovancov
Katechéza o Duchu Svätom

Milí birmovanci,
opäť je pre vás pripravená ďalšia katechéza v rámci vašej duchovnej prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Je to veľmi dôležitá téma, pretože si predstavíme Ducha Svätého, ktorého sa chystáte prijať. Túžite ho spoznať? Verím, že áno! Skôr, než si túto katechézu pustíte, poproste ho krátkou modlitbou, aby sa vám počas jej sledovania sám dal spoznať vo vašich mysliach a srdciach. Čo o Duchu Svätom už doteraz viete? Možno prvé, čo vám v súvislosti s ním napadne je holubica, tak ho predsa často vídame zobrazeného na oltároch alebo v modlitebných knižkách. Holubica a pod ňou ohnivé jazyky. Čo však tieto symboly znamenajú? Čo nám hovoria o Duchu Svätom? Je Duch Svätý skutočne nejaká nebeská holubica? Kto to je a ako ho môžeme zakusovať? Ako si ho máme predstaviť? Poďme ho spolu spoznávať. K prezentácii dostanete aj pracovný list s úlohami. Niektoré odpovede nájdete vo videu, niektoré budete musieť nájsť vo svojom srdci. Vypracované pracovné listy potom odovzdáte (pošlete) svojim animátorom. Ak budete mať nejaké otázky k téme vy, neváhajte kontaktovať svojich animátorov alebo napíšte mne. Všetkých vás pozdravujem a prajem vám, aby ste si zamilovali toho, o kom bude reč, pretože on si zamiloval vás. A môže váš život urobiť večným a bohatým. Pozdravujú vás i naši duchovní otcovia a všetci animátori.

Zoznam priložených súborov