Birmovný lístok a 12.téma

Birmovný lístok a 12.téma

Milí birmovanci!

Milí birmovanci, prosíme vás, aby ste v priebehu tohto týždňa vyplnili svoje birmovné lístky. Vzor, ako má byť birmovný lístok vyplnený, nájdete na nástenkách a web stránke farnosti. Ak ste lístok stratili, môžete si zobrať nový v sakristiách oboch kostolov. Vyplnené lístky odovzdáte v nasledujúcom týždni (10.-14. máj) vyučujúcim na hodinách náboženskej výchovy. Tí, ktorí nechodíte na základnú školu, nám ich prineste na faru.


Vysluhovanie Sviatosti birmovania je naplánované na sobotu 26. 6. 2021. Tu nájdete doplnenú 12. tému k príprave na sviatosť birmovania.

Postupne bude zverejnených všetkých 14 tém. Keď to situácia dovolí, budeme pokračovať aj v stretnutiach skupiniek. Nech sa vám to aspoň takto uľahčí. Veľa šťastia a darov Ducha Svätého pri štúdiu!

Zoznam priložených súborov