Výsledky volieb do Farskej pastoračnej rady

Výsledky volieb do Farskej pastoračnej rady

Zápisnica zo sčítania hlasov do Pastoračnej rady farnosti Zákamenné konaná dňa 03.12.2018 na Farskom úrade v Zákamennom.

Dňa 03.12.2018 sa na farskom úrade konalo spočítanie hlasov vo voľbách do Pastoračnej rady farnosti v Zákamennom.

Prítomní: Dp. Ján Mahút, Veronika Polťáková, Veronika Jakubjaková, Magdaléna Hrčkuľáková

 

Odovzdaných bolo 499 hlasovacích lístkov, z toho 483 platných a 16 neplatných hlasovacích lístkov.

Do Pastoračnej rady farnosti boli zvolení  nasledovní členovia:

  1. Jaroslav Žatkuliak 310 hlasov
  2. Monika Janoťáková 305 hlasov
  3. Zdenka Grofčíková 269 hlasov
  4. Viktória Sekerášová 266 hlasov
  5. Pavol Hrčkuľák 255 hlasov
  6. Jozef Gruchala 216 hlasov
  7. Rudolf Sumihora 196 hlasov
  8. Lucia Líšková 194 hlasov
  9. Jana Sumihorová 191 hlasov
  10. Emília Michlíková 189 hlasov

Ako farár sa predseda Pastoračnej rady farnosti v zmysle Kódexu kanonického práva z roku 1983, podľa kánonu 536 a v súlade so Stanovami Pastoračnej rady farnosti v Spišskej diecéze, za ďalšieho člena pastoračnej rady

menujem p. kostolníčku Emíliu Úradníkovú

z úradu sa členom stáva aj Dp. kaplán Ján Mahút.

Všetkých členov vo FPR je spolu s farárom 13, svoj mandát získali na obdobie rokov.

Menovacie dekréty budú novozvoleným členom odovzdané na budúcu nedeľu 16. 12. vo Farskom kostole pri sv. omši o 10.30 hod. Farská rada začne svoje účinkovanie po Vianociach v roku 2019.

Ďakujem za úspešný priebeh volieb.

 

Zákamenné, 3. 12. 2018

Cyril Hamrák, farár