Víkendové Dni kresťanskej kultúry IV.

Víkendové Dni kresťanskej kultúry IV.

Milí priatelia,
ak chcete prežiť zmysluplné dva dni, prijmite pozvanie na IV. ročník Víkendových Dní kresťanskej kultúry, ktoré sú určené pre vysokoškolákov, katechétov, kňazov a vôbec záujemcov o kresťanské umenie a kultúru.

V programe je uvedený link na prihlasovací formulár v prípade záujemcov o ubytovanie a stravu.

Tento ročník je spojený s unikátnou výstavou venovanou Ladislavovi Hanusovi, spojenou s autorom výstavy doc. Viliamom Gruskom.

Teším sa na Vašu osobnú účasť a stretnutie s Vami.

S úctou Ľuboslav Hromják