Usmernenia pri usporadúvaní obradov

Usmernenia pri usporadúvaní obradov

Usmernenia pri usporadúvaní pohrebov a krstov

Pre mimoriadnu situáciu kvôli šíreniu koronavírusu na Slovensku sa nevyhnutné cirkevné obrady pohrebu a udeľovania krstu budú konať nasledovne:

  1. Obrady možno usporiadať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb; to znamená pri pohrebe len najbližšia rodina a pri krste detí len rodičia a krstní rodičia. Prosím, aby ste nariadenie v záujme verejného zdravia rešpektovali.
  2. Tam, kde je to možné, musíme prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch; To znamená, že úvodné pohrebné obrady budú pred Domom nádeje a potom sa hneď presunieme na cintorín.
  3. Z obradov úplne vylučujeme osoby, ktoré majú nariadenú karanténu (vrátili sa zo zahraničia alebo boli v kontakte s človekom, ktorý sa nachádzal v infikovanom prostredí) alebo majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
  4. Pri konaní cirkevných obradov budeme dodržať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra).
  5. Vyžadujeme dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. Ak uznáte za vhodné, pri obradoch môžete nosiť ochranné rúško na tvár.

Zákamenné, 13. 03. 2020
Cyril Hamrák, farár