Sväté omše z farského kostola naživo

Sväté omše z farského kostola naživo

V mene celej farnosti a jej priateľov úprimne ďakujem firme DD media, firme Oranet, Obecnému úradu, Tomášovi Šimjakovi a Dávidovi Piklovi za natáčanie, spracovanie aj internetový prenos sv. omší.  

Pravidelný internetový prenos omší na fb cez týždeň bude o 7.00 hod.
a v nedeľu o 8.00 hod.

Adorácie budú v stredu, v piatok aj s krížovou cestou o 18.00. hod.

Krížová cesta v nedeľu o 15.00 hod.

Tento program bude platiť až do skončenia karantény.