Spišský Jeruzalem 2017

Spišské biskupstvo srdečne pozýva všetkých Vdp. farárov i správcov farností, aby sa so svojimi veriacimi zúčastnili piateho ročníka duchovno-kultúrneho festivalu Spišský Jeruzalem. Ide o snahu biskupstva obnoviť dávno zabudnutú tradíciu pútí do kalvárie pri Spišskej Kapitule. Tá vznikla už v 17. storočí (medzi rokmi 1666-1675). Ide o jedinečný typ kalvárie, ktorá zobrazuje miesta utrpenia Ježiša Krista v krajine pomocou kaplniek (najbližší podobný komplex je v Kalwarii Zebrzydowskej v Poľsku). Už onedlho po výstavbe Kalvárie pri spišskej Kapitule však bola takáto koncepcia zabudnutá, začali sa stavať iné typy kalvárií (Prešov, banská Štiavnica a pod.)

V obnove tradície týchto pútí biskupstvu pomáhajú Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské osvetové Stredisko v Spišskej novej Vsi, Mesto Spišské Podhradie, a Združenie obcí Podbranisko. Tieto subjekty sú schopné zabezpečiť finančné prostriedky na kultúrne podujatia z takých grantových schém, ktoré cirkvi nie sú a v dohľadnej dobe ani nebudú prístupné. Festival vznikol ako projekt spomínaných subjektov na zviditeľnenie lokality širokej verejnosti a prilákanie veriacich, ale aj neveriacich, či hľadajúcich, medzi nás.

Piaty ročník festivalu Spišský Jeruzalem sa bude konať v dňoch 25. až 28. mája 2017 v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule. Zaujímavý duchovný a kultúrny program ponúka pestrú paletu viac žánrových vystúpení, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so súčasnou kultúrou, prostredníctvom prednášok, hudobných koncertov, či divadelných predstavení, ale aj výstav, či duchovného programu.

Srdečne vás i vašich veriacich pozývame na festival. Chceme upozorniť najmä na krížovú cestu priamo na Pažici – v Spišskom Jeruzaleme v piatok o 15,00, pútnickú sv. omšu na Pažici pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého v sobotu o 9,00, či pontifikálnu sv. omšu v Katedrále sv. Martina v nedeľu rovnako o 9,00. Je možné zostaviť si program aj individuálne – napr. krížová cesta farského spoločenstva v Spišskom Jeruzaleme, individuálna prehliadka katedrály, seminára, Kapituly a podobne – podobné individuálne programy si už v minulých ročníkoch festivalu uskutočnili viacerí z vás. Aj ostatný kultúrny program festivalu je spojený s duchovnou tematikou, prípadne s iniciatívami mesta Spišské Podhradie.

Ďakujeme za vypočutie a tešíme sa na vás  na vašich veriacich.
Program vo formáte pdf je tu: Program – Spišský Jeruzalem 2017