Rodinná liturgia – 4.pôstna nedeľa

Ako si správne spytovať svedomie? Návrh od kaplána Janka Mahúta.

RODINNÁ LITURGIA (4. pôstna nedeľa – nedeľa Laetare)

Bezprostredne pred obedom sa rodina zíde na slávenie spoločnej rodinnej liturgie. Miestom modlitby môže byť miesto, kde sa rodina zvyčajne modlieva, môže to byť tiež priamo pri rodinnom stole. Keďže dnešná nedeľa je nedeľou radosti, miesto stretnutia nech je ozdobené výnimočnejšie. Pred modlitbou otec (alebo matka) zapáli sviecu so slovami Kristus nech je svetlom nášho života.

PRED JEDLOM   

Otec (alebo matka): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  Všetci: Amen  

O: Dnes slávime štvrtú pôstu nedeľu, ktorú tiež nazývame nedeľou Laetare /letáre/ (Raduj sa). Cirkev akoby prerušila v polovici svojej pôstnej cesty kajúcnosť a tvrdú cestu pokánia a zastavuje sa v predtuche veľkonočnej radosti z vykúpenia. Aj naša rodina prejavuje radosť navonok tým, že sme si ozdobili stôl výnimočnejšie ako inokedy. Chceme si tiež ozdobiť naše duše a preto odprosme Pána za naše previnenia. 

(chvíľa ticha…..)

O: Pane odpusť nám, keď sme si ťa nevšimli v našich rodičoch, súrodencoch a v každodenných situáciách.

V: Odpusť nám Pane.

O: Pane odpusť nám, keď sme sa vzdialili od Teba a od seba navzájom.

V: Odpusť nám Pane.

(môžu nasledovať vlastné odprosenia)

O: Na znak zmierenia si dajme znak pokoja.

V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

O: Pane, ďakujeme ti za tvoje milosrdenstvo a veľkú lásku k nám. Mária Nanebovzatá, ty si matkou Božieho Syna, aj Teba chceme v tejto chvíli pozdraviť: Všetci: Zdravas Mária…

O: Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Jána, ktoré sme počuli pri dnešnej svätej omši. (číta niektorý člen rodiny): 

Čítanie z evanjelia podľa sv. apoštola Jána:  

 Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“
Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. 
Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.
Počuli sme Božie slovo. 

 V: Bohu vďaka. 

O: Aj my sme veľakrát slepí ako žobrák z Evanjelia. Oslepuje nás hriech. Ale je tu Ježiš, ktorý bojuje za našu rodinu, bojuje za každého z nás proti zlu, On je zľutovaním, budúcnosťou, živou rukou, ktorá sa dotýka a otvára zrak i srdce. Je láskou, ktorá v nás znovu rozbieha život radosti.

PROSBY A POĎAKOVANIA  (každý člen rodiny sa môže zapojiť prečítaním alebo pridaním vlastnej prosby alebo vďaky): 

O: Pane, dnes ťa v kruhu našej rodiny prosíme:  

(ďalší člen rodiny):  Daj nám radosť z viery, že Ty vidíš každého človeka, pri každom sa zastavuješ, neobchádzaš nás a neodsudzuješ nás. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.

(ďalší člen rodiny):  Daj nám radosť z toho, že sa nás dotýkaš, ako si sa vtedy dotkol slepého , aby sme Ťa mohli vidieť v lámaní chleba, v delení sa a prijímaní sa navzájom. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.

(ďalší člen rodiny):  Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby  tebe i v nás našli útechu a oporu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.  

(ďalší člen rodiny):  Za zdravotníkov a tých, ktorí nasadzujú svoj život za život iných, aby v týchto dňoch pociťovali tvoju pomoc a ochranu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

(Môžu nasledovať vlastné prosby)  

O:  A ďakujeme Ti:  

(ďalší člen rodiny):  Za všetky dary, ktorými sa dnes môžeme obdarovať a za to,  že najväčším darom pre nás si Ty. V: Ďakujeme Ti Pane.  

(ďalší člen rodiny):  Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami. V: Ďakujeme ti Pane. 

(Môžu nasledovať vlastné vďaky)  

 V: A teraz zjednotení s Ježišom ako deti jedného Otca volajme: OTČE NÁŠ.

POŽEHNANIE JEDLA:  

O: Otče, požehnaj nás všetkých i toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj každému človeku. Skrze Krista nášho Pána. V: Amen. Sláva Otcu… 

Dobrú chuť! 

PO JEDLE 

O: Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.  V: Amen. V mene Otca…  

Zoznam priložených súborov