Mimoriadny misijný mesiac

Mimoriadny misijný mesiac
Cirkev na celom svete začala 1. októbra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho slávenie zvolal pápež František. Misionári verbisti, na tento mesiac vytvorili krátke zamyslenia a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému MISIA. Všetky tieto materiály si môžete prevziať na tejto internetovej stránke:
https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/

Zoznam priložených súborov