Termíny a témy sobášnych náuk 2020

Termíny a témy sobášnych náuk 2020

Tu sú termíny sobášnych náuk vo farnosti Zákamenné
Liturgická náuka býva v týždni pred termínom sobáša, v stredu večer po sv. omši o 19.00 hod. na farskom úrade.

Plánované rodičovstvo a Spiritualita v manželstve – 22. 8. 2020

Komunikácia v manželstve a Vierouka – 29. 8. 2020

Plánované rodičovstvo a Spiritualita v manželstve – 24. 10. 2020

Komunikácia v manželstve a Vierouka – 31. 10. 2020

Zoznam priložených súborov