Katechézy budú aj v roku 2019

Katechézy budú aj v roku 2019

Milí priatelia! Aj v tomto roku budeme v Zákamennom pokračovať v katechézach zo spirituality. Stretávať sa budeme vždy v piatok na večernej sv. omši. V zimnom čase o 17.30 hod. vo farskom kostole.