Pochádzam z Dolného Kubína, kde som sa narodil (1989) ako tretie dieťa z piatich detí, ale obaja moji rodičia sú z neďalekej obce Zázrivá. Po kňazskej vysviacke (2016) bolo mojím prvým kaplánskym miestom farnosť Levoča. Z Levoče som bol preložený do farnosti Poprad a od 10. júla 2018 som od otca biskupa dostal dispozíciu do farnosti Zákamenné. Medzi moje záľuby patrí gitara, spev, kolektívne športy, turistika, dobrá kniha.