Film Vojtaššák

Spišské biskupstvo spolu s LUX communication a TV LUX pripravili dokumentárny film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi (názov filmu VOJTAŠŠÁK).


Informujeme vás, že TV LUX bude tento film vysielať počas veľkonočného Trojdnia: 


Veľký piatok 19.4.2019 o 20.05 hod.
Biela sobota 20.4.2019 o 16.00 hod.
Veľkonočná nedeľa 21.4.2019 o 15.45
hod.