Farské oznamy 47.týždeň

Farské oznamy
47. týždeň – od 13. 11. 2017 do 19. 11. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

13. 11.

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

17.30

Za + z rod. Kubackovej

+ Ján a Mária Balhárekoví a dcéra

+ Elena a Pavol Laššákoví a rodičia

Utorok

14. 11.

Utorok 32. týždňa v Cezročnom období Farský

 

7.00 + Štefan Kurňavka

+ Eliáš, Kristína Kolenčík, Terézia Šimjaková a súrod.

Sv. Jozefa 17.30 Za + z rod. Kovaľovej a Karkoškovej
Streda

15. 11.

Streda 32. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

17.30

+ Ján Laššák, kňaz

+ Ľudovít a Emília Sochuliakoví

Sv. Jozefa 7.00 + Jozef, Otília a Justína Lučivňákoví
Štvrtok

16. 11.

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Ján a Jozefína Makúchoví

+ Tomáš a Milan Polťákoví

Sv. Jozefa 17.30 Poďakovanie pri 30. výročí Ivany
Piatok

17 11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Spomienka
Farský 7.00

17.30

Za + z rod. Floriána Šulca

+ Justína Zboroňová – 30. dňová

DSS 9.00 + Ondrej a Milan Florekoví
Sobota

18. 11.

Sobota 32. týždňa

v Cezročnom období

Farský 7.00 Poďakovanie pri 20. výr. sob. Milana a Edity  Hurák

Poďakovanie pri 45. výročí sobáša

Sv. Jozefa 7.00 + Mária a Júlia
Nedeľa

19. 11.

33. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďak. pri 25. výročí sob. Martina a Marty Majchrák

Za zdravie a Bož. ochranu rod. Brišovej

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 40. výročí Jozefa

Za veriacich

Za zdravie Kristíny a Vendelína

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 418 – 434; Kostol sv. Jozefa  č.d. 435 – 451, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 40 €; zo svadby novomanželov Vrábľových – 50 €; Bohuznámi – 120 €. Pán Boh zaplať!

V utorok 14. 11. si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka  bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Zapísať sa môžete ešte dnes po sv. omšiach. Autobus bude odchádzať o 14.00 hod. z parkoviska ZŠ.

V piatok 17. 11. katechéza na večernej sv. omši nebude z dôvodu mojej neprítomnosti.

Oznamujeme deťom od 3. ročníka základnej školy, mladým a dospelým, ktorí sa chcú zapojiť aj tento rok do koledovania DOBREJ NOVINY, že sa stále môžu prihlásiť u pani učiteľky Evy Belicajovej v ZŠ počas týždňa.

V ponuke je Minižaltár Benediktínov za 1€, Katolícky kalendár bl. sestry Zdenky Šelingovej na rok 2018 za 1,50 € aj iné knihy. Zakúpiť si ich môžete vzadu na stolíku.

Zoznam priložených súborov