Farské oznamy 17. týždeň

Farské oznamy 17. týždeň

Farské oznamy
17. týždeň – od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

22. 4.

Veľkonočný pondelok

Farský

8.00

10.30

+ Jozef Révaj

+ Štefan, Florián, Anton, Krištof a Terezka

Sv. Jozefa

7.00

9.30

Za + z rod. Kubiznovej, Škuligovej a Olešovej

+ Paulína, Vendelín Sumihoroví a súrodenci

Utorok

23. 4.

Veľkonočný  utorok

Farský

7.00

 

+ Emil Garaj a rodičia

+ Jozef, Paulína Kuchťákoví a rodičia

Sv. Jozefa

18.00

+ Ladislav Smolár

Streda

24. 4.

Veľkonočná streda

Farský

13.30

18.00

+ Jakub, Žofia Iglároví a deti

+ Jozef Gruchala

Sv. Jozefa

7.00

+ Vendelín, Jozefína Florekoví a deti

Štvrtok

25. 4.

Veľkonočný štvrtok

Farský

7.00

+ Viktor Mrekaj a rodičia

+ Štefan, Mária Kovaľoví a syn Emil

Sv. Jozefa

18.00

Za + z rod. Antona Klimčíka

Piatok

26. 4.

Veľkonočný piatok

Farský

7.00

18.00

+ Augustín a Aranka Kondeloví

Poďakovanie pri 70. výročí Jozefa

DSS

9.00

Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

Sobota

27. 4.

Veľkonočná sobota

Farský

7.00

15.00

+ Serafín, Viktória, Žofia, rodičia a súrodenci

Za novomanželov Tomáša a Dominiku

Sv. Jozefa

7.00

+ Kristína, Albín, Kristína Lučivňákoví

Nedeľa

28. 4.

2. veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva

Farský

8.00

10.30

Za veriacich

Za požehnanie pri 60. výr. Jolany a 35. výr. Kataríny

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za bskupa a kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

Za zdravie a požehnanie rodiny Gruchalovej

Za požehnanie politikov v našej krajine

Upratovanie kostola: Farský kostol, č.d. 529 – 549; Kostol sv. Jozefa  č.d. 550 – 568, v sobotu ráno.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 55 €; na film o biskupovi Vojtaššákovi – 160 €; z krstov – 30 €; Bohuznámi – 80 €. Pán Boh zaplať!

Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na pobožnosť Cesty svetla (od zmŕtvychvstania po Turíce), ktorú si pripravili naši mládežníci. Pomodlíme sa ju vo FK.

 Vo Veľkonočný pondelok sú omše ako v nedeľu okrem večernej! V utorok 23. 4. bude Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej.Vyloženie Eucharistie bude po rannej sv. omši vo FK a o 8.00 hod. v KSJ. Poklona bude trvať do 18.00 hod.

 Z príležitosti sviatku sv. Juraja, patróna skautov, sa uskutoční skautská sv. omša v nedeľu BM o 9.30 hod. v KSJ.

 Na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstvasa koná tradičná púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Pozývame vás! Bližšie informácie na výveske.

 Úprimne ďakujem za pokojné a dôstojné prežitie veľkonočných sviatkov. Osobitne veriacim, ktorí upratovali a zdobili kostoly, kostolníčkam a ich pomocníkom, organistom a všetkým spevákom, mládeži, lektorom, skautom a hasičom za stráženie Božieho hrobu, miništrantom, posluhujúcim a rozdávateľom sv. prijímania za ochotu pri službách. Nech vás radosť zo služby Zmŕtvychvstalému neustále napĺňa!

 Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Todorov, syn Štefana a Justíny rod. Chudiakovej, bývajúci v Novoti a Dominika Vrábľová, dcéra Karola a Viktórie rod. Kovaľovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 27. 4. o 15.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Dendis, syn Jána a Janky rod. Piklovej, bývajúci v Zákamennom a Daniela Mareková, dcéra Jána a Ľudmily rod. Večerkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v Zázrivej.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ľubomír Smolár, syn Štefana a Paulíny rod. Škuligovej, bývajúci v Zákamennom a Darina Pientáková, dcéra Štefana a Dariny rod. Prisenžňákovej, bývajúca v Oravskej Polhore. Sobáš bude v Oravskej Polhore.

    Farské oznamy od 22.-28.4.2019