Farské oznamy 50. týždeň

Farské oznamy
50. týždeň – od 9. 12. 2019 do 15. 12. 2019

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

9. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Slávnosť

Farský

6.30

17.30

+ Ján, Kristína Florekoví a deti

+ Ladislav Gruchala

Sv. Jozefa

9.00

+ Vendelín Telúch a rodičia

Utorok

10. 12.

Utorok  
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

+ Vendelín Florek

+ František Zálešák

Sv. Jozefa

17.30

Za požehnanie Kristíny pri 80. výročí

Streda

11. 12.

Streda  
po 2. adventnej nedeli

Farský

13.45

17.30

+ Dominika

+ Miriam Beňušová

Sv. Jozefa

6.30

+ Ondrej, Jozefína Večerkoví a rodičia

Štvrtok

12. 12.

Štvrtok
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

+ Kamil Úradník, rodičia a brat Anton

+ Ján a Margita Sivčákoví

Sv. Jozefa

17.30

+ Vladimír, Justína a Viliam Palárikoví

Piatok

13. 12.

Sv. Lucie,
panny a mučenice

Spomienka

Farský

6.30

17.30

+ Serafín, Ľudmila Majchrákoví; + Ján a Elena Štepančíkoví

+ Jozef, Margita a Peter Kondeloví

DSS

9.00

Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

Sobota

14. 12.

Sv. Jána z Kríža,

kňaza a učiteľa Cirkvi

 Spomienka

Farský

6.30

+ Vendelín a Viktória Garajoví

+ Štefan, Paulína, Justína a deti

Sv. Jozefa

6.30

+ Vendelín, Jozefína Majchrákoví a syn Emil

Nedeľa

15. 12.

Tretia adventná nedeľa
GAUDETE

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie rodiny

+ Alojz a Katarína Boškajoví

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Vendelín a rodičia

Za veriacich

Za + z rod. Jankujovej

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšou.

 Upratovanie kostola: Farský kostol č. d. 475 – 495; Kostol sv. Jozefa  č. d. 496 – 516, v sobotu ráno.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 20 €; z krstov – 30 €; Bohuznámi – 190 €. Pán Boh zaplať!

Na Charitu sme vyzbierali 2931 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Dnes o 18.00 hod. sa uskutoční v Polyfunkčnom kultúrnom dome v Zákamennom Benefičný koncert pre Jarka. Povzbudzujem vás k účasti, aby sme prejavili lásku a spolupatričnosť k našim blízkym. Nech nám je celý advent príležitosťou, aby sme mysleli na potreby núdznych a trpiacich.

V pondelok o 17.00 hod. sa vo FK pred večernou omšou pomodlíme mariánsku modlitbu Akatist ku cti Bohorodičke.

Pripomíname, že každé ráno o 6.30 hod. slávime „Rorátne“ sväté omše. Prineste si sviece alebo lampáše. Na roráty pozývame obzvlášť deti a mládež do sprievodu svetla! Na omšiach prebieha adventná príprava s názvom „Príď, Pane Ježišu.“

Ďalej vás povzbudzujeme k účasti na eucharistickej adorácii Sviatosti Oltárnej vo FK každú stredu od 14.45 do večernej sv. omše o 17.30 hod. Adorácia nech je tichá na osobné rozjímanie a modlitbu.

Zimné kántrové dni sú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príchod Božieho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Relikvie sv. Vincenta zavítajú do Lokce 12. 12. 2019. Slávnostné privítanie relikvií bude vo sv. omši o 9.30 hod. Podrobný celodenný program je na výveske aj internete. Večerná omša v Lokci v tento deň bude o 18.00 hod. Celebrovať bude p. Jaroslav Jaššo, CM, provinciál. Prípravou bude tiež film o sv. Vincentovi, ktorý sa bude premietať v kultúrnom dome v Lokci v nedeľu 8. 12. 2019 o 14.30 hod.

Do Lokce organizujeme autobus. Kto si chce ísť uctiť relikvie sv. Vincenta, nech sa prihlási do 10. decembra v sakristii oboch kostolov. Odchod autobusu je o 8.00 hod. z Vyšného konca, autobus potom pôjde po veriacich na Poriečie.

Vydavateľstvo Don Bosco ponúka na adventný predaj svoje knihy. Pozrieť a zakúpiť si ich môžete vo FK vzadu na stolíku.

Zoznam priložených súborov