Farské oznamy 26. týždeň

Farské oznamy 26. týždeň

Farské oznamy
26. týždeň – od 24. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

24. 6.

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť

Farský

7.00

18.00

+ Emília a František, František Brišoví

Poďakovanie a požeh. pri 60. výročí Kamily

Sv. Jozefa

9.00

16.00

+ Helena a Viktória Vrábľové

+ Štefan a Kristína Kocúroví

Utorok

25. 6.

Utorok 12. týždňa

v Cezročnom období

Farský

7.00

14.00

+ Michal a Miroslav Kalamároví

+ Štefan Bukna – pohrebná

Sv. Jozefa

18.00

Poďakovanie pri 25. výročí sobáša

Streda

26. 6.

Streda 12. týždňa v Cezročnom období

Farský

18.00

+ Agneša a Martin Kudloví

Sv. Jozefa

7.00

+ Pavol Janáč, kňaz

Štvrtok

27. 6.

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

 

+ Danka Soľavová

+ Serafín a Mária Klimčíkoví a rodičia

Sv. Jozefa

18.00

Za oslobodenie a požehnanie rodiny

Piatok

28. 6.

Najsvätejšieho srdca Ježišovho

Slávnosť

Farský

8.00

18.00

Poďakovanie na konci školského roka – Te Deum

+ Marta Jakubjaková, Serafín, Viliam, Emil a Žofia

KSJ  

9.00

16.00

+ Juliana a Pavol Dibdiakoví

+ Emília, Pavol Balúnoví a rodičia

Sobota

29. 6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Slávnosť

Farský

8.00

10.30

15.00

Za požehnanie Petra, Marty a detí

+ Pavol a Mária

Za novomanželov Petra a Máriu

Sv. Jozefa

7.00

9.30

15.00

+ Pavol, Janka a Florián Rončákoví

Za veriacich

Za novomanželov Jozefa a Annu

Nedeľa

30. 6.

13. nedeľa

v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Poďak. pri 50. výročí sobáša Milana a Emílie Šimjak

Za Bož. ochranu rod. Fabianovej

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za zdravie a Bož. pomoc pre Petra s rodinou

Za veriacich

Za Bož. pomoc pre rod. Koleňovú a deti

Spovedanie počas týždňa pol hodiny pred sv. omšou.

 Upratovanie kostola: bude v piatok o 15.00 hod. FK – č.d.: 833 – 848; KSJ – č.d.: 849 – 865. Pán Boh zaplať!

Na kostol venovali: z pohrebu Milana Floreka – 50 €; zo svadby novomanželov Veselovských – 50€; na film o biskupovi Vojtaššákovi – 400 €; na kostol – 50 €. Pán Boh zaplať!

Zajtra bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za milodary Pán Boh zaplať! 

V stredu o 19.00 hod. bude v pastoračnom centre miništrantská opekačka. Všetkých miništrantov pozývame!

V piatok zaznie slávnostné Te Deum na poďakovanie na konci školského roka. Sv. omša za účasti žiakov a učiteľov ZŠ biskupa J. Vojtaššáka bude ráno o 8.00 hod. vo farskom kostole.

Trojdnie Modlitieb matieksa uskutoční vo FK v piatok 28. 6. o 17.00 hod. V KSJ v sobotu 29. 6. o 16.00 hod. V nedeľu o 15.00 hod. pri kaplnke Sedembolestnej na Kalvárii. Pozývame!

V nedeľu 30. 6. o 16.00 hod. vás pozývame na Benefičný koncert na podporu charitatívneho diela Mary`s Meals, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole. Účinkuje Mládežnícky zbor Dolný Kubín. Výťažok z koncertu bude venovaný na stravu pre chudobné deti v Afrike. Vstupné je dobrovoľné!

Odpustky –veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Program tohtoročnej mariánskej púte do Levoče je na výveske.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Klimčík, syn Jaroslava a Emílie rod. Janetovej, bývajúci v Zákamennom a Mária Kaššáková, dcéra + Antona a Márie rod. Barancovej, bývajúca v Oravskom Bielom Potoku. Sobáš bude 29. 6. o 15.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Balún, syn Jozefa a Moniky rod. Čupcovej, bývajúci v Lovčici – Trubíne a Anna Šimjaková, dcéra Vladimíra a Anny rod. Šustekovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 29. 6. o 15.00 hod. vo KSJ.

Zoznam priložených súborov