Farské oznamy 4. týždeň

Farské oznamy 4. týždeň

Farské oznamy
4. týždeň – od 21. 1. 2018 do 27. 1. 2019

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

21. 1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka

Farský

7.00

 

17.30

+ Daniel, Anna, Mündieroví, rodičia a súrodenci

+ Ondrej Jurinec

Poďakovanie pri 30. výročí sobáša  rod. Telúchovej

Utorok

22. 1.

Utorok 2. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

+ Štefan a Terézia Vaňovskí

+ Cecília, Štefan a Vladimír Kubackoví

Sv. Jozefa

17.30

Za požeh. rod.  pri 85. výročí Kristíny Sekerášovej

Streda

23. 1.

Streda 2. týždňa v Cezročnom období

Farský

13.30

17.30

+ Jozef Vojtíček, kňaz

Za + spolužiačku Martinu Kytašovú

Sv. Jozefa

7.00

+ Ondrej a Jozefína Večerkoví

Štvrtok

24. 1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi

Spomienka

Farský

7.00

 

+ Mária Klimčíková – 30. dňová a + Štefan

+ Jozef, Jozefína a Marcel Polťákoví

Sv. Jozefa

17.30

+ František, Emília a Štefan Janetoví

Piatok

25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok

Farský

7.00

17.30

+ Serafín Sochuľák, rodičia a súrodenci

+ Viktor Škamora, rodičia a súrodenci

DSS

9.00

+ Ján, Rozália, Anton a Justína Michalicoví

Sobota

26. 1.

Sv. Timotej a Títa, biskupov
Spomienka

Farský

7.00

15.00

Za požeh. pri 40. výročí sobáša Antona a Margity

Za novomanželov Michala a Annu

Sv. Jozefa

7.00

+ Félix, Terézia a Justína Teľúchoví

Nedeľa

27. 1.

3. nedeľa

v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie pri 40. výročí Dušana

+ Serafín Kviatek, + Mária a Jakub Laššákoví

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Vendelín Teľuch a rodičia

Za veriacich

+ Urban Magdiak, Johana, Cecília a deti

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č. d. 1358 – 1375; Kostol sv. Jozefa  č. d. 1376 – 1395, v sobotu ráno.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 40 €; Bohuznámi  – 250 €; zo svadby novomanželov Beňušových – 50 €. Pán Boh zaplať!

Od dnešnej nedele do pôstneho obdobia budeme na nedeľných sv. omšiach rozoberať katechézy Sv. Otca Františka o význame sv. omše.

V tomto týždni budú Modlitby matiek. V piatok o 16.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. vo Farskom kostole, v sobotu o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa.

Sobášna náuka Plánovanom rodičovstve bude v sobotu 26. 1. o 9.00 hod. v pastoračnej miestnosti.

Na budúcu nedeľu 27. 1. o 14.00 hod. bude na fare zasadanie Farskej pastoračnej rady. Všetkých členov pozývame!

Od 22. – 27. 1.  prebiehajú svetové dni mládeže v Paname. Podrobný program môžete sledovať na internetovej stránke www.svetovednimladeze.sk alebo vidieť v televízii LUX.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Briš, syn Jána a Margity rod. Markuliakovej, bývajúci v Zákamennom a Anna Gonšorová, dcéra Emila a Márie rod. Matušákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 26. 1. o 15.00 vo FK.

Farské oznamy od 21.-27.1.2019 – pdf