Farské oznamy 8. týždeň

Farské oznamy 8. týždeň

Farské oznamy
8. týždeň – od 18. 2. 2018 do 24. 2. 2019

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

18. 2.

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

 

17.30

+ Serafín, Johana Mrekajoví, Jozef a Marta Labajoví

+ Cyril a Apolónia Buckulčíkoví

Poďakovanie pri 40. výročí Jozefa

Utorok

19. 2.

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

 

+ Michal Peňák

+ Serafín, Margita, Žofia Makúchoví

Sv. Jozefa

17.30

+ Justína, Michal, rodičia a deti

Streda

20. 2.

Streda 6. týždňa v Cezročnom období

Farský

13.30

17.30

+ Milan Vrábeľ

+ Florián Sivčák

Sv. Jozefa

7.00

+ Anton a Terézia Kondeloví

Štvrtok

21. 2.

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

Za zdravie Janky, Darinky a Sebastiána

+ Gabriel a Anna Žatkuliakoví, rodičia a deti

Sv. Jozefa

17.30

+ František Florek a rodičia

Piatok

22. 2.

Katedra sv. Petra, apoštola
Sviatok

Farský

7.00

17.30

+ Justína Vrábľová

Za požehnanie rodiny Kocúrovej

DSS

9.00

+ Andrej Sula, kňaz a Kristína Jandurová

Sobota

23. 2.

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Spomienka

Farský

7.00

Za požeh. rodín organizátorov Batôžkového plesu

Sv. Jozefa

7.00

15.00

Za + rod. Polťákových, Mrekajových a Sivčákových

Za novomanželov Tomáša a Andreu

Nedeľa

24. 2.

7. nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za požeh. pracovníkov Slovenskej pošty Zákamenné

Za zdravie a požehnanie rod. Sivčákovej

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za zdravie a požehnanie Márie a detí

Na poďakovanie pri 50. výročí Márie a Jozefa

Za veriacich

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

 Upratovanie kostola: Farský kostol, č.d. 88 – 111; Kostol sv. Jozefa  č.d. 112 – 128, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 65 €; z pohrebu Milana Večereka – 50 €; z krstov – 85 €; Bohuznámi – 350 €. Pán Boh zaplať!

Vo štvrtok sv. omša pre birmovancov nebude.

Vo štvrtok 21. 2. 2019 sa uskutoční 5. stretnutie v rámci diecéznej školy viery. Stretnutie začína o 18.00 sv. omšou v Námestove. Po sv. omši nasleduje prednáška na tému: Sviatosť pomazania chorých, ktorú prednesie Mons. Prof. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy. Po prednáške bude priestor na diskusiu. Všetkých srdečne pozývame.

V piatok vo sviatok Katedry sv. Petra (od poludnia 21. do polnoci 22. februára) môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš Verím v Boha

V sobotu 23. 2. dopoludnia o 9.00 hod. bude formačné stretnutie miništrantov KUMIN (kurz miništrantov) v pastoračnej miestnosti.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Grigel, syn Karola a Janky rod. Kubicovej, bývajúci v Námestove a Andrea Buláková, dcéra Floriána a Emílie rod. Juráškovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 23. 2. o 15.00 hod. v KSJ.

Farské oznamy od 18.-24.2.2019