Farské oznamy 42. týždeň

Farské oznamy
42. týždeň – od 14. 10. 2019 do 20. 10. 2019

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

14. 10.

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

 

18.00

Poďakovanie pri 70. výročí Anny

+ Ľudovít Gruchala

+ Karol Sivčák

Utorok

15. 10.

Sv. Terézie od Ježiša,

panny a uč. Cirkvi
Spomienka

Farský

7.00

Za zdravie pre Justínu

+ Ľuboš Dibdiak

Sv. Jozefa

18.00

Poďakovanie pri 25. výročí sob. Antona a Ľudmily

Streda

16. 10.

Streda 28. týždňa v Cezročnom období

Farský

13.45

18.00

+ Johana, Cyril, Vladimír Michalica

+ Ján, Viktória, Vendelín Výlupekoví

Sv. Jozefa

7.00

+ Roman Úradník

Štvrtok

17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
Spomienka

Farský

7.00

+ Alojz, Apolónia a Ondrej Janetoví

+ Ľudovít, Mária Balúnoví, rodičia a deti

Sv. Jozefa

18.00

Za požehnanie pre rod. Ridzoňovú a Rončákovú

Piatok

18. 10.

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok

Farský

7.00

18.00

+ Justína Rončáková

+ Justína a Milan

DSS

9.00

+ Martin Majchrák, rodičia a súrodenci

Sobota

19. 10.

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období

Farský

14.00

16.00

17.00

Za novomanželov Tomáša a Ivetu

Za novomanželov Dalibora a Evu

Za novomanželov Michala a Michaelu

Sv. Jozefa

7.00

Na poďakovanie pri 60. výročí Jána

Nedeľa

20. 10.

29. nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Poďakovanie pri 35. výročí Štefana a Heleny

Za Božie požehnanie Pavla a Zuzany

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Milan a Justína Tomčíkoví a rodičia

Za Božie požehnanie pri 70. výročí Ireny Polťákovej

Za veriacich

Spovedanie počas týždňa bude pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 82 – 104; Kostol sv. Jozefa  č.d. 105 – 123, v sobotu ráno. Pán Boh zaplať!

Na kostol venovali: z upratovania FK  – 40 €; z pohrebu Jozefa Mršťáka – 50 €; zo svadby novomanželov Mazánových – 50 €; na kostol – 50 €; Pán Boh zaplať!

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Pri tejto príležitosti vám ponúkame časopis Svetové misie. Je zadarmo vzadu na stolíku.

Pozývame mamy, ktoré sa modlia v spoločenstve Modlitby matiek na dekanátne stretnutie, ktoré bude dnes 13. 10. o 14.00hod. vo farskom kostole v Zákamennom za účasti národnej koordinátorky pre Slovensko Jany Pajanovej.

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Námestove uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18.00 hod. a po nej bude katechéza. Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3. Božieho prikázania. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.

Pozývame všetkých mladých (deviatakov a starších) na otvorené stretko do pastoračnej miestnosti v piatok 18. 10. o 19.45 hod. Pre mladých je pripravený film s diskusiou.

Na budúcu sobotu sa uskutoční tradičný Buchtohrab na farskom dvore. Pozývame všetky deti, prineste si náradie a dobrú náladu. Tešia sa na vás animátori!

Pozývame všetkých miništrantov, ktorí majú záujem venovať sa tejto službe, na akciu Sám ten boj nevyhráš do telocvične v sobotu 19. 10. o 17.00 hod. Prineste si športovú obuv.

Združenie zázračnej medaily pozýva na duchovné cvičenia, ktoré sa konajú v Ústí nad Oravou od 15. – 17. novembra 2019. Viac informácií u p. Emílie Palárikovej. Vedúce skupín ZZM majú stretnutie v pastoračnej miestnosti v pondelok o 16.00.

Po Slovensku putuje relikviár sv. Vincenta de Paul. Vo farnosti Lokca budú vystavené celý deň k verejnej úcte 12. 12. 2019.

 Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Buckulčík, syn Ľudovíta a Veroniky rod. Jurigovej, bývajúci v Zákamennom a Iveta Kovaľová, dcéra + Jozefa a Štefánie rod. Koleňovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 19. 10. o 14.00 hod. vo farskom kostole.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dalibor Turác, syn + Jána a Jany rod. Bejdákovej, bývajúci v Rabčiciach a Eva Mareková, dcéra Jána a Ľudmily rod. Večerkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 19. 10. o 16.00 hod. vo farskom kostole

Zoznam priložených súborov