Farské oznamy 50. týždeň

Farské oznamy 50. týždeň

Farské oznamy
50. týždeň – od 12. 12. do 18. 12. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

12. 12.

Pondelok po
3. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

17.30

+ Kamil Úradník

+ Justína, Tomáš Sivčák a syn Jozef

+ Agneša Kostolňáková a rodičia

Utorok

13. 12.

Sv. Lucie,
panny a mučenice
Spomienka
Farský 6.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre manželku
Sv. Jozefa 17.30 + Félix Telúch
Streda

14. 12.

Sv. Jána z Kríža,
kňaza a uč. Cirkvi

Spomienka
Farský 13.30

17.30

+ Martin a Salomea Révaj

+ Dominika Fafejtová

Sv. Jozefa 6.30 + Michal a Margita Sivčák
Štvrtok

15. 12.

Štvrtok po
3. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

Za požehnanie pri 70. výročí Jána Michalicu

Za + z rod. Rabčanovej a Beloritovej

Sv. Jozefa 17.30 + Vendelín
Piatok

16. 12.

Piatok po
3. adventnej nedeli
Farský 6.30

17.30

+ Ján Vrábeľ

+ Michal a Miroslav Kalamár

DSS 9.00 + Martin a Margita Vrábeľ
Sobota

17. 12.

Sobota po
3. adventnej nedeli
Farský 6.30 + Elena a Kamil Chmeľ a rodičia
Sv. Jozefa 6.30

 

Poďakovanie pri 60. výročí Justíny

+ Štefan, Paulína, Justína, Kristína Bernaťák

Nedeľa

18. 12.

4. adventná nedeľa Farský 8.00

10.30

Na poďakovanie a za požehnanie dobrodincov

Za požehnanie rodičov, ktorí majú choré deti

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie rod. Murínovej

Za veriacich

Za požehnanie detí a vnúčat z rod. Vajákovej

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 23 – 44; Kostol sv. Jozefa  č.d. 45 – 62, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 45 €; Bohuznámi – 100, 50 a 10 €. Pán Boh zaplať!

V pondelok 12. 12. sa v našej obci uskutoční  odber krvi s názvom Kvapka krvi sv. Lucie. Odber sa bude konať v novom Kultúrnom dome v Zákamennom od 8.00 – 11.00 hod.

V jubilejnom Roku sv. Martina organizuje Farský úrad a Farská charita v Zákamennom Vianočnú potravinovú zbierku. Od 14. – 16. decembra, v čase od 8.00 – 15.00 hod., sa budú zhromažďovať potraviny v charitnej miestnosti nového kultúrneho domu. Sú určené pre rodiny, ktoré potrebujú túto pomoc, aby mali pokojné a štedré sviatky. Za milodary Pán Boh zaplať!

Vianočná svätá spoveď bude v našej farnosti v nedeľu 18. 12. od 13.30 – 16.30 hod. v obidvoch kostoloch. Rozpis spovedania v zákamenskom dekanáte je na výveske.

Do 16. decembra budeme mávať rorátne sv. omše o Panne Márii. Od soboty, 17. decembra, budeme pokračovať v adventných omšiach v tom istom čase o 6.30 hod. a v šere úsvitu až do Vianoc.

Spoločenstvo kresťanských rodín pozýva rodiny s deťmi na Rodinný batôžkový ples, dňa 28. 1. 2017 do Nového kultúrneho domu o 15.00 hod. Cena vstupenky je 20 € na rodinu. Pre každého bude pripravená dobrá zábava, tvorivé dielne pre deti, kapustnica a tombola pre každú rodinu. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Jany Sumihorovej, kontaktné údaje sú na plagáte.

Zoznam priložených súborov