Farské oznamy 48. týždeň

Farské oznamy 48. týždeň

Farské oznamy
48. týždeň – od 20. 11. 2017 do 26. 11. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

20. 11.

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

17.30

+ Ľudovít Chudoba, Lucia a František Valášekoví

Za + z rod. Hykovej

+ Štefan a Milan Filipčíkoví

Utorok

21. 11.

Obetovanie Panny Márie
Spomienka
Farský 7.00 + Marta a Jana Laššákové
Sv. Jozefa 7.00

17.30

+ Vladimír Balún

Poďakovanie pri 80. výročí Serafína Boškaja

Streda

22. 11.

Sv. Cecílie,
panny a mučenice
Spomienka
Farský 13.30

17.30

+ Tomáš a Cecília Konkoľoví

+ Martin Majchrák

Sv. Jozefa 7.00 + Emil Sekeráš
Štvrtok

23. 11.

Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 + Anna, Ignác a Anna Urbanoví a deti

+ Jozef, Helena Beňušoví a deti

Sv. Jozefa 17.30 Poďakovanie pri 90. výročí Emílie Telúchovej
Piatok

24 11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol, muč.
Spomienka
Farský 7.00

17.30

+ Jozef a Kamila Janetoví

+ Viktória a Serafín Florekoví

DSS 9.00 + Celestín Čič
Sobota

25. 11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice
Ľub. spomnieka
Farský 7.00 + Vendelín, Katarína, Marta a Jozef Gonšoroví

Za + z rod. Glejtkovej a Mršťákovej

Sv. Jozefa 7.00 + Tibor Pleška
Nedeľa

26. 11.

34. nedeľa
v Cezročnom období
Krista Kráľa
Farský 8.00

10.30

Na poďakovanie pri 40. výročí Kataríny

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 30. výročí sobáša

Na poďakovanie pri 40. výročí Slavomíra

Za požeh. rod. Kubiznovej, Polťákovej a Smolkovej

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 453 – 468; Kostol sv. Jozefa  č.d. 469 – 487, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z krstov – 50 €; Bohuznámy – 20 €. Pán Boh zaplať!

V utorok  21. 11. máme Celodennú poklonu Oltárnej Sviatosti v obidvoch kostoloch. Adoráciu začneme po sv. omši o 7.00 hod. v obidvoch kostoloch. Eucharistia bude vystavená k verejnej úcte do 17.30 hod. Povzbudzujem vás, aby ste si všetci našli čas na stretnutie s Pánom pri adorácii počas dňa a obsiahli požehnanie pre seba aj rodinu. Nech sa posvätí celá farnosť!

Klub abstinujúcich z Novoti oznamuje, že pomoc závislým osobám a ich rodinám nájdete v pastoračnom centre v Novoti každý štvrtok o 18.00 hod. Viac informácii na plagáte.

Termíny kurzov víkendovej prípravy na manželstvo 2018 sú na výveske aj webovej stránke farnosti.

Kto sa v nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Zoznam priložených súborov