Farské oznamy 50. týždeň

Farské oznamy 50. týždeň

Farské oznamy
50. týždeň – od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

10. 12.

Pondelok
po 2. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

17.30

+ Kamil, Jozefína a Štefan Beňušoví

+ Stanislav, Mária a Martin Štepančíkoví

Poďakovanie pri 70. výročí Štefana

Utorok

11. 12.

Utorok
po 2. adventnej nedeli
Farský 6.30 + Ondrej Florek a + z rodiny

+ Celestín, Ľudmila a deti

Sv. Jozefa 17.30 + František Durčák, + Emil a Jozefína Čičoví
Streda

12. 12.

Streda
po 2. adventnej nedeli
Farský 13.30

17.30

+ Kamil Úradník

Za + z rod. Stašovej

Sv. Jozefa 6.30 + Miroslav Večerek
Štvrtok

13. 12.

Sv. Lucie,
panny a mučenice
Spomienka
Farský 6.30 + Štefan a Anna Boškajoví a synovia

+ Vendelín Florek

Sv. Jozefa 17.30 Za zdravie a požehnanie rod. Brišovej
Piatok

14. 12.

Sv. Jána z Kríža,
kňaza a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 6.30

17.30

+ Dominika Fafejtová

+ Félix Teľúch

DSS 9.00 + Albín Beňuš
Sobota

15. 12.

Sobota
po 2. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

+ Félix, Terézia a Justína Teľúchoví

+ Apolónia, Martin Bajčičákoví a rodičia

Sv. Jozefa 6.30 + Tomáš, Justína a Jozef Sivčákoví
Nedeľa

16. 12.

3. adventná nedeľa Farský 8.00

10.30

Za Bož. ochranu a pomoc pre deti

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a Bož. pomoc pre rodičov

Za dobré susedské vzťahy v dedine

Za Bož. pomoc pre predčasne narodené deti

 

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č. d. 1125 – 1145; Kostol sv. Jozefa  č. d. 1147 – 1167, v sobotu ráno.

Na kostol venovali: Bohuznámi – 30 €; Pán Boh zaplať!

Na Charitu sme vyzbierali 2850 €. Pán Boh zaplať!

Zimné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.

Voľby do Farskej pastoračnej rady – Výsledky (pozri na výveske v kostole)

Pozývame vás na Benefičný koncert Deti deťom pre Milanka. Uskutoční sa dnes večer o 18.00 hod. v Polyfunkčnom KD v Zákamennom. Výťažok z koncertu bude venovaný malému Milankovi na liečbu jeho ťažkého stavu.

Pripomíname že,Vydavateľstvo Don Bosco ponúka počas adventu na predaj svoje knihy. Pozrieť si ich môžete vo FK na stolíku.

V čase keď si pripomíname príchod Svetla sveta na zem, máme možnosť presvietiť svoje srdcia, tým, že sa podelíme so svojimi blížnymi s tým, čoho máme dostatok. Naša Farská charita bude v utorok a v stredu od 8.00 – 15.00 hod. zbierať trvanlivé potraviny pre núdznych. Využime túto príležitosť na dobro a lásku pre blížnych. Ďakujeme, Pán Boh zaplať!

Slovenský Červený kríž – miestny spolok Zákamenné vás pozýva na Kvapku krvi sv. Lucie. Odber sa uskutoční v pondelok 10. 12. od 8.00 do 11.00 hod. v Polyfunkčnom DK v Zákamennom. Darujte kúsok seba!

Pozývame vás na Rodinný batôžkový ples, ktorý sa uskutoční dňa 23. 2. 2019. Vstupné je 20 eur na rodinu. Začíname predaj vstupeniek, zakúpiť si ich môžete u pani Jany Sumihorovej. Plagát s kontaktmi bude na výveske.

Farské oznamy od 10.-16.12.2018 – pdf