Farské oznamy 46. týždeň

Farské oznamy
46. týždeň – od 6. 11. 2017 do 12. 11. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

6. 11.

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

17.30

+ Margita Sivčáková

+ Vendelín a Jozefína Majchrákoví

+ Margita Boškajová – 30. dňová

Utorok

7. 11.

Utorok 31. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 + Anton Sumihora a rodičia

Za + z rod. Kresťanovej

Sv. Jozefa 17.30 Za + rodičov z rod. Račákovej a Janetovej
Streda

8. 11.

Streda 31. týždňa v Cezročnom období Farský 17.30 Poďakovanie pri 20. výročí sob. rod. Bednárovej
Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 20. výročí manželstva
Štvrtok

9. 11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Sviatok
Farský 7.00 + Martin a Júlia Majchrákoví

+ Ondrej Večerek a rodičia

Sv. Jozefa 17.30 + Štefan, Anton, Anton, Mária Škuliga a súrodenci
Piatok

10. 11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža  a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

17.30

Poďakovanie pri 50. výročí Dušana

Poďakovanie pri 45. výročí Emílie

DSS 9.00 Za požehnanie pracovníčok charity a ich činnosti
Sobota

11. 11.

Sv. Martina z Tours biskupa
Sviatok
Farský 7.00

15.00

Poďakovanie pri 40. výročí Milady Vrábľovej

Za novomanželov Andreja a Evu

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 60. výročí Emila
Nedeľa

12. 11.

32. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

 

10.30

Poďak. pri 25. výročí Rudolfa a Márie Laššákových

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie Viktórie Kovaľovej a detí s rodinami

Za zdravie Matúša, Zuzany a rodičov

Za požehnanie Kataríny

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 384 – 400; Kostol sv. Jozefa  č.d. 401 – 417, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 40 €; z krstov – 100 €; Bohuznáma – 100 €. Pán Boh zaplať!

V stredu 8. 11. sa uskutoční  celodiecézna kňazská rekolekcia pri príležitosti ukončenia Jubilejného roka sv. Martina v Spišskej diecéze. Z tohto dôvodu detská omša nebude.

Oznamujeme deťom od 3. ročníka základnej školy, mladým a dospelým, ktorí sa chcú zapojiť  aj tento rok  do koledovania DOBREJ NOVINY, že sa môžu prihlásiť u animátoriek na budúcu nedeľu 12. 11. po sv. omšiach v sakristii v oboch kostoloch, a tiež u pani učiteľky Evky Belicajovej v ZŠ (počas týždňa do 12.11.). Potrebné je nahlásiť svoju adresu, triedu a telefónny kontakt na rodiča. Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí chcú pomôcť s prevozom koledníkov alebo poskytnutím teplého jedla pre koledníkov. V prípade bližších informácii sa môžete kontaktovať u Simony Makúchovej, telef. číslo: 0915 886 803.

V sobotu 11. 11. na sviatok sv. Martina sa v Spišskej Kapitule o 10.00 hod. uskutoční slávnosť ustanovenia akolytov. Kánon 230 – §1: Laickí muži, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov, môžu byť predpísaným liturgickým obradom nastálo prijatí do služby lektora a akolytu; Z našich mimoriadnych rozdávateľov túto službu prijmú Milan Kasan, Jozef Gruchala a Milan Janoťák. Akolyta je ustanovený slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri svätej omši; okrem toho môže už nastálo podávať sväté prijímanie. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto slávnosti, nech sa nahlási v sakristii.

Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka  bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Vrábeľ, syn Pavla a Jany rod. Lučivňákovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Eva Jakubjaková, dcéra Emila a + Marty rod. Magdiakovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 11. 11. o 15.00 hod. vo farskom kostole.

Zoznam priložených súborov