Farské oznamy 45. týždeň

Farské oznamy 45. týždeň

Farské oznamy
45. týždeň – od 30. 10. 2017 do 5. 11. 2017 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

30. 10.

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

15.00

17.30

+ Apolónia a Florián Majchrák

+ Jozef Večerek – pohrebná

+ Štefan a Zuzana Florekoví

Utorok

31. 10.

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období Farský

 

7.00 + Anton Oleš, rodičia a súrodenci

+ Ján Laššák a rodičia

Sv. Jozefa 17.30 + Tomáš, Veronika Boškajoví, rodičia a súrodenci
Streda

1. 11.

Všetkých svätých

Slávnosť

Farský 8.00

10.30

+ Štefan Ganobiak

+ Jozef a Žofia Janetoví

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za + bratov, švagriné a krsňa

Za veriacich

+ Rozália a rodičia

Štvrtok

2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých Farský 7.00

16.00

+ Gabriel, Anna Žatkuliakoví, rodičia a deti

Za duše v očistci

Sv. Jozefa 17.30 + Štefan Buckulčík
Piatok

3. 11.

Piatok 30. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

17.30

+ Anton Rončák a Jozefína Sochuliaková

Na poďakovanie pri 80 výročí Márie Balúnovej

Sv. Jozefa 9.00 + Tomáš, Monika Polťákoví a deti
Sobota

4. 11.

Sv. Karola Boromejského, kňaza Sviatok Farský 7.00

 

+ Marta, Anton a Vendelín Sochuliakoví

+ Serafín Kondela

Sv. Jozefa 6.30 + František Sivčák – 30. dňová
Nedeľa

5. 11.

31. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie pre Andreja, Máriu a mládež

Za požehnanie minoritského rádu v Bratislave

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie Vianei pri 50. výročí

Za veriacich

Za živú vieru v rodine

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 352 – 366; Kostol sv. Jozefa  č.d. 367 – 383, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Hladekových – 50 €; zo svadby novomanželov Fedorových – 50 €; z pohrebu Heleny Škuligovej – 50 €; z pohrebu Jozefa Večereka – 50 €; zo stretnutia spolužiakov po 30r. – 100 €; Bohuznámi – 350 €. Pán Boh zaplať! Na misie sme vyzbierali 3530 €. Úprimné Pán Boh zaplať!

Všetky deti pozývame na jesenné  tvorivé dielne dnes popoludní o 14.00 hod. v starom KD. Tešia sa na vás animátori!

So zmenou času upravujeme začiatok večerných omší počas pracovného týždňa. Večerná omša bude začínať o 17.30 hod.

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou. V pondelok a utorok od 16.00 hod. V ostatné dni hodinu pred večernou omšou. V piatok v Kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v pondelok – Oravice a v utorok – Vyšný koniec a Poriečie od 9.00 hod.

Vo stredu 1. 11. o 15.00 hod. bude na cintoríne Pobožnosť za zomrelých.

Sobášna náuka o komunikácii v manželstve bude v sobotu 4. 11. o 9.00 hod. na fare.

V sobotu bude Fatimská pobožnosť v Kostole sv. Jozefa so začiatkom o 6.30 hod.

Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby sme 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate. Sviečky si môžete zakúpiť dnes  pri všetkých omšiach a tým podporiť aktivity Fóra života. Cena je 1€.

Ponúkame vám Celoročný žaltár s diárom pre nenáročných od bratov benediktínov. Cena je 1 €. Zakúpiť si ho môžete v sakristii.

Odpustky – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Verím v Boha, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď krátko predtým alebo potom, sväté prijímanie najlepšie v ten deň a modlitby na úmysel Svätého otca (Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu). Ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. Ďalej veriaci, ktorý navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky pre duše v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj vyššie spomenuté podmienky. Jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky.

Zoznam priložených súborov