Farské oznamy 44. týždeň

Farské oznamy 44. týždeň

Farské oznamy
44. týždeň – od 23. 10. 2017 do 29. 10. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

23. 10.

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Stanislav, Mária a Martin Štepančíkoví

+ Martin Večerek

Za požehnanie pri 70. výročí Milana

Utorok

24. 10.

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období Farský

 

7.00 + Kristína, Pavol, Pavol a Štefan Načiňákoví

+ Alojz, Mária Laššákoví a rodičia

Sv. Jozefa 18.00 + Agneša a Ondrej Balúnoví
Streda

25. 10.

Streda 29. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

18.00

+ Kamila Večerková

+ Jozefína, Vendelín a Emil Majchrákoví

Sv. Jozefa 7.00 + Terézia Žatkuliaková
Štvrtok

26. 10.

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Serafín, Jozefína Florekoví a rodičia

+ Ján Póčik a rodičia

Sv. Jozefa 18.00 + František, Margita  aFrantišek Florekoví
Piatok

27. 10.

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

+ Kamil Mrekaj

Poďakovanie pri 10. výročí sob. Martina a Ľudky

DSS 9.00 + Margita Boškajová
Sobota

28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sviatok
Farský 7.00

14.00

+ Emil Kovaľ a rodičia

Za novomanželov Filipa a Janu

Sv. Jozefa 7.00 + Jozef Jurášek a rodičia
Nedeľa

29. 10.

30. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďak. pri 40. výr. sob. Emila a Emílie Palárikových

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božie požehnanie rod. Bandíkovej a Telúchovej

Na úmysel Slavomíra a Lenky

Za Božiu ochranu pre Vendelína s rodinou

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 274 – 328; Kostol sv. Jozefa  č.d. 329 – 351, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 50 €; z pohrebu Justíny Zboroňovej – 100 €; Bohuznámi – 135 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na misie. Za milodary Pán Boh zaplať!

V piatok 27. 10. nás navštívia bratia minoriti z Bratislavy s putovnou výstavou o Živote a diele sv. Maximiliána M. Kolbeho, ktorú si pozrieme po večernej sv. omši. Vo sv. omši o 18.00 hod. bude katechéza o apoštoláte Rytierstva Nepoškvrnenej. V sobotu sa budete môcť zapísať do členstva tohto modlitebného združenia.

Sobášna náuka o plánovanom rodičovstve bude v sobotu 28. 10. o 9.00 hod. na fare.

Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby sme 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate. Sviečky si môžete zakúpiť už budúcu nedeľu 29. 10. pri všetkých omšiach a tým podporiť projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám
a matkám s deťmi v núdzi, vzdelávanie a profesionalizáciu v tejto oblasti. Cena sviečky je symbolické 1 €.

Ďakujeme deťom a animátorkám KaM za skrášlenie kostolného nádvoria a fary. Buchtohrab sa napriek počasiu nakoniec úspešne uskutočnil.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Filip Fedor, syn Karola a Márie rod. Naništovej, bývajúci v Zákamennom a Jana Godišová, dcéra Antona a Jany rod. Florekovej, bývajúca v Novoti. Sobáš bude v sobotu 28. 10. o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Zoznam priložených súborov