FARSKÉ OZNAMY 43. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 43. týždeň

Farské oznamy
43. týždeň – od 16. 10. 2017 do 22. 10. 2017 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

16. 10.

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Justína Paláriková – 30. dňová

Na úmysel

+ Ján, Viktória a Vendelín Výlupekoví

Utorok

17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
Spomnienka
Farský

 

7.00 Poďakovanie pri 25. výročí sob. Jozefa a Moniky

Na úmysel

Sv. Jozefa 18.00 + Andrej a Anna Plichtíkoví
Streda

18. 10.

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok
Farský 13.30

18.00

Za požehnanie rod. Žatkuliakovej

+ Vendelín, Paulína a Štefan Šimjakoví

Sv. Jozefa 7.00 Na úmysel
Štvrtok

19. 10.

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

Poďakovanie pri 30. výročí sob. Karola a Heleny

Na úmysel

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie pri 80. výročí Ľudovíta Beňuša
Piatok

20. 10.

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

Na úmysel

+ Emka Čičová – 30. dňová

DSS 9.00 Za Božiu pomoc a ochranu pre duchovných otcov
Sobota

21. 10.

Sobota 28. týždňa

v Cezročnom období

Farský 7.00

15.00

Na úmysel

Za novomanželov Mareka a Júliu

Sv. Jozefa 7.00 + Milan Tomčík
Nedeľa

22. 10.

29. nedeľa
v Cezročnom období

Misijná nedeľa

Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Poďakovanie pri 80. výročí Jozefíny Lučivňákovej

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Na úmysel

Za požehnanie pri 80. výročí

Za požehnanie rod. Stanislava Sivčáka

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 222 – 252; Kostol sv. Jozefa  č.d. 255 – 273, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z pohrebu Margity Boškajovej – 50€; z upratovania FK – 35€; zo svadby novomanželov Veselovských  – 50€; Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Za milodary Pán Boh zaplať!

V stredu 18. 10. sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Naši žiaci a deti sa do tejto modlitbovej celosvetovej akcie zapoja v stredu o 12.55 hod. pred detskou sv. omšou. Ďakujem vedeniu školy a všetkým učiteľom za spoluprácu a účasť na tejto iniciatíve.

Vo štvrtok pri večernej omši bude v Kostole sv. Jozefa katechéza pre miništrantov.

Všetky deti pozývame v sobotu 21. 10. na tradičný Buchtohrab pri farskom kostole o 10.00 hod. Nezabudnite si priniesť náradie! Ak by bolo zlé počasie, akcia sa preloží na iný termín.

Kto by mal ešte záujem o kúpu stavebného pozemku na farskom briežku, nech napíše svoju žiadosť na Farský úrad Zákamenné do konca októbra. Po termíne sa táto možnosť už uzatvára.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Hladek, syn Jána a + Márie rod. Ondriskovej, bývajúci v Lomnej a Júlia Bednareková, dcéra Andrzeja a Jany rod. Klimčíkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 21. 10. o 15.00 hod. vo farskom kostole.

Zoznam priložených súborov