FARSKÉ OZNAMY 42. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 42. týždeň

Farské oznamy
42. týždeň – od 9. 10. 2017 do 15. 10. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

9. 10.

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

Za + z rod. Murínovej

+ Elena Beňušová

Utorok

10. 10.

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 + Ján, Agneša Večerek a deti
Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie pri 30 .výr. sob. Floriána a Emílie
Streda

11. 10.

Streda 27. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

18.00

Za zdr. a požehnanie pre Klárku

+ Justín, Jozefína a Martin Florek

Sv. Jozefa 7.00 Za požehnanie pri životnom jubileu Justíny
Štvrtok

12. 10.

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 + Agneša Hujčáková a rodičia

+ Margita a Silvester Godišoví

Sv. Jozefa 18.00 + Anton Brišák a rodičia
Piatok

13. 10.

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

Poďak. pri 10. výr. sob. Serafína a Miroslavy Beňuš

+ Martin a Agneša Kudloví

DSS 9.00 Za posilnenie viery a požehnanie pre deti
Sobota

14. 10.

Panny Márie v sobotu
Spomienka
Farský 7.00

16.00

Poďak. pri 50. výr. sob. Vendelína a Jozefíny Sekeráš

Za novomanželov Tomáša a Katarínu

Sv. Jozefa 7.00

14.00

Poďak. pri 50. výr. sobáša Milana a Emílie

Za novomanželov Jozefa a Zuzanu

Nedeľa

15. 10.

28. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 25. výr. sobáša Petra a Marty

Za požehnanie dôchodcov zo Zákamenného

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie rod. Emila Sivčáka

Za zdravie pre Margitu

Za veriacich


Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 183 – 202; Kostol sv. Jozefa  č.d. 203 – 221, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 25 €; zo svadby novomanželov Večerkových – 50 €; z pohrebu Františka Sivčáka – 50 €. Pán Boh zaplať!

Zbierka na misie bude v nedeľu 22. 10. 2017.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Jarina, syn Jozefa a Anny rod. Vrabčekovej, bývajúci v Tvrdošíne a Zuzana Balúnová, dcéra Jána a Márie rod. Mrekajovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 14. 10. v Kostole sv. Jozefa o 14.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Veselovský, syn Františka a Kamily rod. Sochuliakovej, bývajúci v Zákamennom a Katarína Bahnová, dcéra Ľudovíta a Jaroslavy rod. Mačinovej, bývajúca v Hornom Srní. Sobáš bude v sobotu 14. 10. vo FK o 16.00 hod.

Zoznam priložených súborov