FARSKÉ OZNAMY 41. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 41. týždeň

Farské oznamy
41. týždeň – od 2. 10. 2017 do 8. 10. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

2. 10.

Sv. anjelov strážcov
Spomienka
Farský 7.00

 

18.00

Za zdravie pre Mateja

+ Martin Kocúr a rodičia

+ Alojz Beňuš

Utorok

3. 10.

Utorok 26. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 + Anton Michalica a rodičia
Sv. Jozefa 18.00 + František a Jozefína Balúnoví
Streda

4. 10.

Sv. Františka Assiského
Spomienka
Farský 13.30

18.00

Za Bož. pomoc a ochranu pre Petra

+ Ján Pidík a rodičia

Sv. Jozefa 7.00 + Ján a Helena Štepančíkoví
Štvrtok

5. 10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Ľub. spomienka
Farský 7.00 + Emil Kolenčík
Sv. Jozefa 18.00 + Štefan Belicaj a rodičia
Piatok

6. 10.

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna
Farský 7.00

18.00

+ Šimon, Jozefína, Magdaléna Milan

Za zdravie vnuka Petra a rodičov

Sv. Jozefa 9.00 + Alojz, Viktória Beňušoví a súrodenci
Sobota

7. 10.

Ružencovej Panny Márie
Spomienka
Farský 7.00

15.00

+ Ján a Terézia Kresťanoví

Za novomanželov Lukáša a Júliu

Sv. Jozefa 6.30 + Serafín a Johana Kovaľoví a deti
Nedeľa

8. 10.

27. nedeľa
v Cezročnom období
 
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 40. výročí sobáša

Za požehnanie dobrodincov, kt. pomáhali pri požiari

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Na poďakovanie pri 70. výročí Anny Zeleňákovej

Za zdr. pre rod. Sivčákovú, Kurňavkovú a Révajovú

Za zdravie a požehnanie pre susedov


Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 132 – 153; Kostol sv. Jozefa  č.d. 155 – 182, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 45 €; zo svadby novomanželov Kabáčových – 50 €; Pán Boh zaplať!

Vincentská rodina oznamuje, že výnos 11. ročníka zbierky Boj proti hladu je 2217 €. Pán Boh zaplať!

Dnes popoludní o 14.00 hod. sa v zasadačke OÚ uskutoční stretnutie HRF, vedenia obce a záujemcov, ktorí napísali na Farnosť Zákamenné a Obecný úrad žiadosť o kúpu stavebného pozemku.

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou okrem pondelka. V piatok v Kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok – Vyšný koniec a v stredu – Oravice od 9.00 hod.

V sobotu 7. 10. bude Fatimská pobožnosť o 6.30 hod. v Kostole sv. Jozefa.

Odchod pútnikov do Fatimy je zajtra 2. 10. o 10.00 hod. z parkoviska firmy Klibos.

Knihu zamyslení od misionára P. Róberta Baleka SVD Balzam na dušu si stále môžete zakúpiť v sakristii.

Ružencové pobožnosti budú bývať v mesiaci október 35 min. pred každou sv. omšou. K modlitbe ruženca vyzývame všetky spoločenstvá vo farnosti ako aj mládež a deti. Prosíme o rozdelenie tejto modlitbovej služby vedúcich spoločenstiev.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Večerek, syn Michala a Margity rod. Šulcovej, bývajúci v Zákamennom a Júlia Kovaľová, dcéra Milana a Elišky rod. Póčikovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 7. 10. vo FK o 15.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ľubomír Čič, syn Antona a Otílie rod. Smolkovej bývajúci v Zákamennom a Dominika Vlčáková, dcéra Štefana a Zdenky rod. Laštíkovej, bývajúca v Novoti. Sobáš bude v Novoti.

Zoznam priložených súborov