FARSKÉ OZNAMY 40. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 40. týždeň

Farské oznamy
40. týždeň – od 25. 9. 2017 do 1. 10. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

25. 9.

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Jozef, Milan, Štefan Čičoví a rodičia

+ Viktor Rabčan a rodičia

+ Jozef, Vladimír a Jaroslav Sochuliakoví

Utorok

26. 9.

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období Farský

 

7.00

 

+ Janka

+ Žofia Janetová

Sv. Jozefa 18.00 Za požehnanie manželov Beňušových
Streda

27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka
Farský 13.30

18.00

+ Ľudovít Úradník

+ Jozef Šulc

Sv. Jozefa 7.00 + Serafín a Mária Sivčákoví
Štvrtok

28. 9.

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období Farský

7.00

 

+ Stanislav, Mária a Martin Štepančíkoví

+ Serafín a Margita Kolenčíkoví

Sv. Jozefa 18.00 + Alena Sochuľáková
Piatok

29. 9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sviatok
Farský 7.00

18.00

+ Jozefína a Félix Sivčákoví

Za požehnanie ml. zboru a spoločenstva mládých

DSS 9.00 Za duše v očistci
Sobota

30. 9.

Sv. Hieronyma,
kňaza a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

14.00

+ Mária Olbertová a rodičia

Za novomanželov Adama a Martinu

Sv. Jozefa 7.00 + Augustín a Augustín Sochuliakoví
Nedeľa

1. 10.

26. nedeľa
v Cezročnom období

 

Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 70. výročí Jána Murína

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 60. výročí Viktora

Za zdr. a požehnanie pri 40. výročí Antona a Terézie

Za požehnanie prac. Charity Zákamenné a darcov

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 98 – 117; Kostol sv. Jozefa  č.d. 118 – 131, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK –30 €; z pohrebu Emky Čičovej – 50 €; zo svadby novomanželov Bulvasových – 50 €; zo svadby novomanželov Jančigových – 50 €; Bohuznámi – 85 €. Pán Boh zaplať!

Vincentská rodina dnes organizuje 11. ročník zbierky Boj proti hladu. Môžete ju podporiť kúpou medovníkového srdiečka pri východe z kostola. Za milodary Pán Boh zaplať!

Vo štvrtok pozývame všetkých seniorov na katechézu a adoráciu do Kostola sv. Jozefa. Uskutoční sa pri sv. omši o 18.00 hod.

V piatok na sv. omši pre rodiny a mládež privítame Dp. kaplána z Novoti Petra Križiana. Je autorom známych gospelových piesní. Vo sv. omši nás povzbudí Božím slovom a potom sa v starom KD uskutoční gospelový koncert s hudobníkmi z Novoti Koncert organizujeme v spolupráci s Obecným úradom Zákamenné! Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne pozvaní!

Pútnikom do Fatimy pripomíname, že termín odchodu je 2. október o 10.00 hod. z parkoviska firmy Klibos.

Intencionár sv. omší sa zaplnil. Na omše neberieme až do odvolania.

Knihu zamyslení od misionára P. Róberta Baleka SVD Balzam na dušu si môžete vyzdvihnúť aj zakúpiť v sakristii. Kúpou tejto knihy podporujete misijné dielo v Rusku. Cena knihy je 10 €.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Adam Kabáč, syn Pavla a Aleny rod. Kaníkovej, bývajúci v Liesku a Martina Kurňavková, dcéra Emila a Boženy rod. Janečkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 30. 9. vo FK o 14.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Matúš Urban, syn Jozefa a Moniky rod. Šimiakovej, bývajúci v Zákamennom a Ľudmila Parišková, dcéra Petra a Ľudmily rod. Uhlíkovej, bývajúca v Breze. Sobáš bude v Breze.

Zoznam priložených súborov