FARSKÉ OZNAMY 39. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 39. týždeň

Farské oznamy
39. týždeň – od 18. 9. 2017 do 24. 9. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

18. 9.

Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Serafín a Ľudmila Majchrákoví

+ Ján a Elena Štepančíkoví

+ Vendelín Knapčík

Utorok

19. 9.

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období Farský

 

7.00

 

+ Krištof Šimjak – 30. dňová

+ Karol a Ján Janíkoví

Sv. Jozefa 18.00 + Alojz, Cecília, Milan Sivčákoví
Streda

20. 9.

Sv. Onreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoloč., muč.
Spomienka
Farský 13.30

18.00

+ Miroslav Chromek

+ Marta Laššáková a rodičia

Sv. Jozefa 7.00 + Ondrej, Žofia Šimjakoví  a Justína Kovaľová
Štvrtok

21. 9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sviatok
Farský

7.00

 

Poďakovanie pri 50. výr. Karola a 50. výr. Heleny

+ Dominik, Ján a Jozefína Radičoví

Sv. Jozefa 18.00 + Emil Zvonár
Piatok

22. 9.

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Serafín, Viktória, Žofia a rodičia

+ Jozef a Paulína Kuchťákoví

+ Mária Večerková a rodičia

Sobota

23. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Spomienka
Farský 7.00

15.00

+ Jozef a Margita Révajoví a rodičia

Za novomanželov Tibora a Andreu

Sv. Jozefa 7.00

15.00

+ Martin Mravčák – 30. dňová

Za novomanželov Petra a Janu

Nedeľa

24. 9.

25. nedeľa
v Cezročnom období

 

Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 50. výročí Jarmily

Poďakovanie za úrodu – Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie za uzdravenie Matúška

Poďakovanie pri 70. výročí Margity

Za požehnanie pri 40. výročí Michala

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 64 – 79; Kostol sv. Jozefa  č.d. 80 – 97, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 35 €; z pohrebu Justíny Palárikovej – 50 €; zo svadby novomanželov Rusnákovách – 100 €; zo svadby novomanželov Belvončíkových – 50 €; zo svadby novomanželov Ľubových – 50 €; zo svadby novomanželov Haličkových – 50 €; zo svadby novomanželov Bandíkových – 50 €. Pán Boh zaplať!

V pondelok 18. 9. sa v Zákamennom uskutoční Jesenná kvapka krvi. Stálych aj nových darcov pozývame do polyfunkčného kultúrneho domu na odbery od 8.00 – 11.00 hod. Darujte krv, darujte život!

V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My sa spoločne poďakujeme za úrodu v nedeľu 24. 9.  pri omši o 10.30 hod. vo farskom kostole.

Vincentská rodina organizuje 11. ročník zbierky Boj proti hladu. Môžete ju podporiť kúpou medovníkového srdiečka na budúcu nedeľu pri sv. omšiach.

Trojdnie modlitieb matiek bude v Zákamennom budúci víkend od 22. – 24. 9. 2017. V piatok o 17.00 hod. vo farskom kostole, v sobotu o 16.00 hod. vo farskom kostole a v nedeľu o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa.

Ponúkame vám Katolícky stolový kalendár na rok 2018 s fotografiami kostolov v Spišskej diecéze. Cena kalendára je 1,50 €. Zakúpiť si ich môžete vzadu na stolíku a v sakristii.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tibor Bulvas, syn Feliciana a Anny rod. Škombárovej, bývajúci v Novoti a Andrea Klimčíková, dcéra Vladimíra a Margity rod. Kovaľovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 23. 9. vo farskom kostole o 15.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Jančiga, syn Štefana a Anny rod. Bedovej, bývajúci v Žiari nad Hronom a Jana Póčiková, dcéra + Jána a Angely rod. Večerkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 23. 9. v Kostole sv. Jozefa o 15.00 hod.

Zoznam priložených súborov