FARSKÉ OZNAMY 38. týždeň

Farské oznamy
38. týždeň – od 11. 9. 2017 do 17. 9. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

11. 9.

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Ján Sivčák, kňaz a rodičia

+ František, Jozef a Margita Kostolňákoví

+ Martin, Stanislav a Mária Štepančíkoví

Utorok

12. 9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie
Ľub. spomienka
Farský

 

7.00

 

+ Katarína, Ondrej Zvonároví a rodičia

+ Félix, Jozefína Sivčákoví a rodičia

Sv. Jozefa 18.00 + Viktor Balún a + Mária Smetánková
Streda

13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 13.30

18.00

Za uzdravenie Emky

+ Rudolf Janeta a + Florián Lučivňák

Sv. Jozefa 7.00 + Serafín, Agáta Vrábľoví a deti
Štvrtok

14. 9.

Povýšenie svätého kríža
Sviatok
Farský
Kalvária
7.00

17.00

+ František Zálešák – 30. dňová

Za zdravie a požehnanie pre Veroniku

Sv. Jozefa 9.00 + Jozef a Justína Večerkoví
Piatok

15. 9.

Sedembolestnej Panny Márie
Slávnosť
Farský 8.00

10.30

14.00

15.00

+ Jaroslav Smolka – 30. dňová

Poďakovanie pri 50. výročí Márie

Za novomanželov Lukáša a Zuzanu

Za novomanželov Andreja a Miroslavu

Sv. Jozefa 7.00

9.30

Za + z rod. Serdelovej

Za požehnanie pri 40. výročí Milana a Veroniky

Sobota

16. 9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Spomienka
Farský 14.00

15.00

16.00

Za novomanželov Michala a Kláru

Za novomanželov Ľuboša a Ľudmilu

Za novomanželov Mateja a Andreu

Sv. Jozefa 7.00 + Marta Boškajová
Nedeľa

17. 9.

24. nedeľa
v Cezročnom období
 
Farský 8.00

10.30

Za Božie požehnanie Jozefíny Florkovej s rodinou

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Boží pokoj v rodine Kolenčíkových

Za zdravie a požehnanie detí, vnúčat  a pravnučky

Za zdravie pre Margitu

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 23 – 44; Kostol sv. Jozefa  č.d. 45 – 62, v sobotu ráno po omšiach. Na kostol venovali: z upratovania FK – 50 €; zo svadby novomanželov Kovalčíkových – 100 €; zo svadby novomanželov Maslanových – 200 €. Pán Boh zaplať!

Animátori KaM oznamujú všetkým deťom, že popoludnie plné hier a súťaží dnes nebude. Náhrada bude v piatok 15. 9. o 13.00 hod. na ihrisku v Oraviciach. Odmeny stále na všetkých čakajú.

Vo štvrtok, na sviatok Povýšenia svätého kríža, bude na Kalvárii sv. omša a posviacka obnoveného kríža. Slávnosť začneme krížovou cestou o 16.30 hod. pri kaplnke Sedembolesnej pod Kalváriou. Všetkých pozývame!

Vo štvrtok 14. 9. bude v našej farnosti v KSJ vystavená k verejnej úcte putovná relikvia sv. Martina, patróna Spišskej diecézy. V piatok
15. 9., na sviatok Sedembolestnej, bude relikvia sv. Martina vo FK. Budete si ju môcť uctiť pri všetkých sv. omšiach.

V piatok 15.9. príde do našej farnosti P. Robert Balek SVD misionár v Rusku na Sibíri v Irkutsku pri Bajkale. Odslúži omše o 8.00. vo farskom kostole a o 9.30 v kostole sv. Jozefa s misijnou kázňou. Po sv. omši predstaví v prezentácii misiu v Rusku. Chce vám zo srdca poďakovať za vašu pomoc pri rekonštrukcii chrámu sv. Oľgy v Moskve a ukázať fotografie z obnoveného kostola. Podporiť misie v Rusku môžete zakúpením knihy jeho myšlienok a rozprávaní z misií – „Balzam na dušu“.

Odchod autobusu na Púť veriacich a kňazov Dekanátu Zákamenné na Spišskú Kapitulu bude v sobotu o 7.00 hod. z Vyšného konca, ostaní nastúpia pri obecnom úrade. Prihlásiť sa môžete ešte dnes.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Belvončík, syn Štefana a Viery rod. Krajčíkovej, bývajúci v Dolnom Kubíne a Miroslava Klimčíková, dcéra Miroslava a Heleny rod. Grofčíkovej, bývajúca v Dolnom Kubíne. Sobáš bude 15. 9. vo farskom kostole o 15.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Ľuba, syn Stanislava a Margity rod. Ľubovej, bývajúci v Lomnej a Klára Hujčáková, dcéra Ladislava a Emílie rod. Kozákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 16. 9. vo farskom kostole o 14.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ľuboš Halička, syn Ľuboša a Ivice rod. Demkovej, bývajúci v Liskovej a Ľudmila Gruchalová, dcéra Ľudovíta a Marty rod. Klimčíkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 16. 9. vo farskom kostole o 15.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Matej Bandík, syn Štefana a Anny rod. Vojtaššákovej, bývajúci v Rabčiciach a Andrea Telúchová, dcéra Jaroslava a Ivety rod. Kurekovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 16. 9. vo farskom kostole o 16.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Igor Vlčák, syn Jozefa a Jany rod. Gonšorovej, bývajúci v Zákamennom a Kristína Kvasničáková, dcéra Ignáca a Marty rod. Kozoňovej, bývajúca v Oravskom Veselom. Sobáš bude v Oravskom Veselom.

Zoznam priložených súborov