FARSKÉ OZNAMY 37. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 37. týždeň

Farské oznamy
37. týždeň – od 4. 9. 2017 do 10. 9. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

4. 9.

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období Farský 8.00

 

18.00

Veni Sancte – Za žiakov a učiteľov ZŠ J. Vojtaššáka

+ Kristína Glejtková – 30. dňová

+ Jaroslav Páleš ml.

Utorok

5. 9.

Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice
Ľub. spomienka
Farský

 

7.00

 

Za uzdrav. Emky a B. pomoc pre rod. a dobrodincov

+ Milan Janoťák

Sv. Jozefa 18.00 + Alojz, Viktória Beňušoví a Serafín Konkoľ
Streda

6. 9.

Streda 22. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

18.00

Poďakovanie za dar zdravia pre Magdalénku

+ Jozef Kovaľ

Sv. Jozefa 7.00 + Martin a Anna Sivčákoví
Štvrtok

7. 9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Celestín, Ľudmila a deti

+ Anton, František a Františka Úradníkoví

Sv. Jozefa 18.00 + Urban, Johana Magdiakoví, deti a vnúčatá
Piatok

8. 9.

Narodenie Panny Márie
Sviatok
Farský 7.00

18.00

Za ctiteľov Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Poďakovanie pri 50. výročí Márie

DSS 9.00 Za požehnanie otca a syna
Sobota

9. 9.

Sobota 22. týždňa v Cezročnom období Farský 14.00

15.00

16.00

Za novomanželov Pavla a Dominiku

Za novomanželov Jaroslava a Júliu

Za novomanželov Jozefa a Máriu

Sv. Jozefa 7.00 + Vendelín Sumihora
Nedeľa

10. 9.

23. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 40. výročí sobáša Jozefa a Heleny

Za požehnanie rodiny Jaroslava

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie Emílie Janetovej a požehnanie rodiny

Za veriacich

Za obrátenie syna

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 1421 – 4; Kostol sv. Jozefa  č.d. 6 – 21, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 60 €; Bohuznámi – 73 €. Pán Boh zaplať!

Pozývame všetky deti aj rodičov na Bodku za prázdninami, ktorá bude dnes popoludní o 14.00 hod. na ihrisku v Oraviciach. Na spoločné ukončenie prázdnin sa tešia animátori KaM.

Dnes popoludní o 15.00 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť na Prvú nedeľu v mesiaci.

V pondelok sa začína vyučovanie v našej Základnej škole biskupa Jána Vojtaššáka. Sv. omša Veni SancteO Duchu Svätom bude o 8.00 hod. vo farskom kostole. Pozývame deti, mládež a učiteľov, aby si prišli vyprosiť dary DS.

Od septembra začíname so špeciálnou pastoráciou detí, mládeže a rodín. Detská omša bude bývať pravidelne v stredu o 13.30 hod., omša s katechézou pre mládež a rodiny bude vždy v piatok o 18.00 hod. vo farskom kostole. Dp. kaplán Ján Bušovský sa bude venovať miništrantom, snúbencom a pastorácii seniorov a mužov – otcov. Katechézy sa vopred ohlásia a budú bývať vo štvrtok v Kostole sv. Jozefa o 18.00 hod.

Od štvrtku 7. 9. bude v Zákamenskom dekanáte putovať relikvia sv. Martina. Rozpis farností je na výveske. Vo štvrtok 14. 9. bude relikvia už v našej farnosti v Kostole sv. Jozefa. V piatok 15. 9., na sviatok Sedembolestnej, bude putovná relikvia patróna Spišskej diecézy Sv. Martina vo farskom kostole. Budete si ju môcť uctiť pri všetkých sv. omšiach.

V sobotu 16. 9. sa z príležitosti Jubilejného roka sv. Martina, patróna diecézy, uskutoční Púť veriacich a kňazov Dekanátu Zákamenné na Spišskú Kapitulu. Prihlásiť sa môžete. Program púte je na výveske. Účasť odporúčam!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Kovalčík, syn Milana a Jarmily rod. Šimjakovej, bývajúci v Zákamennom a Dominika Ďurníková, dcéra + Jaroslava a Boženy rod. Kubaňovej, bývajúca v Čadci. Sobáš bude v sobotu 9. 9. vo farskom kostole o 14.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jaroslav Maslan, syn Jaroslava a Valérie rod. Bakošovej, bývajúci v Breze a Júlia Konkoľová, dcéra Vladimíra a Emílie rod. Brňákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 9. 9. vo farskom kostole o 15.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Sochuliak, syn + Jozefa a Antónie rod. Rydzoňovej, bývajúci v Zákamennom a Mária Beňušová, dcéra Kamila a + Anny rod. Durčákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 9. 9. vo farskom kostole o 16.00 hod.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Sivčák, syn + Martina a + Anny rod. Tereštíkovej, bývajúci v Zákamennom a Amália Klusová, dcéra Miroslava a Anny rod. Šaradinovej, bývajúca v Ťapešove. Sobáš bude v Ťapešove.

Zoznam priložených súborov