FARSKÉ OZNAMY 9. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 9. týždeň

Farské oznamy
9. týždeň – od 24. 2. do 1. 3. 2020

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

24. 2.

Pondelok 7. týždňa

v Cezročnom období

Farský 7.00

 

17.30

Poďakovanie pri 70. výročí Albína

+ Miroslav Kokles a rodičia

Za požehnanie rod. Gruchalovej (č. 1022)

Utorok

25. 2.

Utorok 7. týždňa

v Cezročnom období

Farský  7.00 + Margita Farbáková

+ Jozef a Žofia Kovaľoví

Sv. Jozefa 17.30 + Ondrej, Žofia Šimjakoví a Justína Kovaľová
Streda

26. 2.

Popolcová streda Farský 7.00

17.30

+ Peter Majchrák – 30. dňová

+ Viktor

Sv. Jozefa 9.00

16.00

Za + z rod. Vojtaššákovej a Kurňavkovej (č. 488)

+ Viktor Rabčan a rodičia

Štvrtok

27. 2.

Štvrtok

po Popolcovej strede

Farský 7.00 + Ľudmila, Celestín Florekoví, deti a rodičia

Za + z rod. Mrekajovej a Koleňovej

Sv. Jozefa 17.30 + Serafín Chromek, syn a vnuk
Piatok

28. 2.

Piatok
po Popolcovej strede
Farský 7.00

17.30

+ Vendelín a Magdaléna Tisoňoví

+ Štefan, Justína Polťákoví a rodičia

DSS 9.00 Za obrátenie synov
Sobota

29. 2.

Sobota

po Popolcovej strede

Farský 7.00 + Jozef a Helena Marekoví

+ Štefan, Júlia Gonšoroví a deti

Sv. Jozefa 7.00 Za zdravie a požehnanie Viktórie
Nedeľa

1. 3.

1. pôstna nedeľa Farský 8.00

10.30

Za požehnanie rodiny Boženy

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie Moniky

Za požehnanie rod. Chromkovej (č. 848)

Za požehnanie pre Teréziu, deti a vnúčatá

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodiny pred sv. omšou.

 Upratovanie kostola: Farský kostol č. d.  965 – 985; Kostol sv. Jozefa  č. d. 986 – 1006, v sobotu ráno.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 30 €; zo svadby novomanželov Šurinových – 50 €; z krstov – 30 €. Úprimné Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu. Peniaze budú použité na podporu a skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb, ktoré poskytuje Spišská katolícka charita. V mene všetkých núdznych ďakujeme za vaše dary!

Dnes popoludní o 15.00 hod. bude vo FK Zmierna poklona pred pôstnym obdobím. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Od stredy sa začína Pôstne obdobie. Sv. omše budú v tento deň vo Farskom kostole o 7.00 a o 17.30 hod., v Kostole sv. Jozefa o 9.00 a 16.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Obrad značenia popolom hovorí o našej pripravenosti prežiť celé pôstne obdobie v duchu kajúcnosti. Detská sv. omša v tomto týždni nebude!

Pobožnosti Krížovej cesty budú bývať počas pôstneho obdobia v piatky pol hodiny pred večernou sv. omšou a v nedele o 15.00 hod. v obidvoch kostoloch.

Drahí veriaci, Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už deviaty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na plagáte.

Pozývame všetkých mladých na modlitbový večer spojený s adoráciou v piatok 28. 2. po večernej sv. omši do FK. Budeme sa modliť aj za voľby a požehnanie Slovenska.

Na budúcu nedeľu 1. 3. bude o 14.00 hod. na fare zasadanie Hospodárskej rady farnosti.

Zoznam priložených súborov