FARSKÉ OZNAMY 4. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 4. týždeň

Farské oznamy
4. týždeň – od 20. 1. do 26. 1. 2020

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

20. 1.

Pondelok 2. týždňa

v Cezročnom období

Farský 7.00

 

17.30

+ Serafín Vaják

+ Kristína Rončáková

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Milana

Utorok

21. 1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka
Farský   7.00

 

+ Justína, Ján, Marek a deti

Za + z rod. Štefana a Terézie Hladekových

Sv. Jozefa 17.30 Za požehnanie Moniky pri 35. výročí
Streda

22. 1.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Ľub. spomienka
Farský 13.45

17.30

Za obrátenie syna od závislostí

+ Ladislav, Mária, Štefan a Alojz Gruchaloví

Sv. Jozefa 7.00 Za požehnanie detí z rod. Florkovej a za obrátenie
Štvrtok

23. 1.

Štvrtok 2. týždňa

v Cezročnom období

Farský 7.00

 

+ Ondrej a Helena Polťákoví

+ Viliam a Justína Palárikoví

Sv. Jozefa 17.30 + Anton Oleš, rodičia a súrodenci
Piatok

24. 1.

Sv. Františka Saleskéo, biskupa a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

17.30

+ Ľudovít Úradník

Na poďak. a za požehnanie pri 40. výročí Zuzany

DSS 9.00 Za požehnanie pre problémové rodinné vzťahy
Sobota

25. 1.

Obrátenie sv. Pavla

Sviatok

Farský 7.00 Za požehnanie rodiny Markovej

+ Štefan Palkovič – 30. dňová

Sv. Jozefa 7.00 Za požehnanie a zdravie pre otca pri 70. výročí
Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Poďak. pri 25. výročí sob. Pavla a Marty Šimjakových

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za uzdravenie dieťaťa a šťastný pôrod

Poďakovanie pri 70. výročí Jána

Poďakovanie pri 50. výročí Petra

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pol hodiny pred sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č. d. 744 – 759; Kostol sv. Jozefa  č. d. 760 – 779, v sobotu ráno.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 30 €; zo svadby novomanželov Žuffových – 50 €; Bohuznámi – 245 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je nedeľa Božieho slova.

Na budúci víkend sa uskutoční Trojdnie modlitieb matiek. Stretnutia budú vo FK v piatok 24. 1. o 16.30 hod. a v nedeľu 26. 1. o 15.00 hod. V KSJ v sobotu 25. 1. o 16.00 hod. Pozývame!

Prosíme všetkých vedúcich skupín, ktorí sa počas roka stretávajú v pastoračnej miestnosti, aby sa dostavili na pracovné stretnutie v stredu 22. 1. o 18.30 hod. do pastoračnej miestnosti. Účasť je potrebná!

Pozývame všetkých mladých na otvorené stretko v piatok 24. 1. po večernej sv. omši do pastoračnej miestnosti so začiatkom o 19.00 hod. Témou stretnutia je:  Cesta viery – cyklus filmových večerov s diskusiou.

Na budúcu sobotu bude sobášna náuka pre snúbencovKomunikácii v manželstveVierouke. Uskutoční sa v pastoračnej miestnosti o 9.00 hod. Rozpis sobášnych náuk počas roka 2020 je na výveske a internete.

Zapisujeme intencie na tento rok. Pripomíname pravidlo max. 3. úmysly na rodinu a čas zápisu je po rannej a večernej omši na farskom úrade.

Zoznam priložených súborov