FARSKÉ OZNAMY 13. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 13. týždeň

Farské oznamy
13. týždeň – od 23. 3. do 29. 3. 2020

Deň Liturgická spomienka Úmysel
Pondelok

23. 3.

Pondelok
po 4. pôstnej nedeli
Za odvrátenie epidémie a pomoc v chorobe a službe

+ Ján a Jozefína

+ Michal, Justína Konkoľoví, rodičia a deti

Utorok

24. 3.

Utorok
po 4. pôstnej nedeli
Za odvrátenie epidémie a pomoc v chorobe a službe

+ Viliam Sochuľák, rodičia a súrodenci

Za + z rod. Šimona Kresťana

Streda

25. 3.

Zvestovanie Pána

Slávnosť

Za odvrátenie epidémie a pomoc v chorobe a službe

Za požehnanie rod. Milana a Edity Vrábľových

+ Alojz Kovaľ

Štvrtok

26. 3.

Štvrtok
po 4. pôstnej nedeli
Za odvrátenie epidémie a pomoc v chorobe a službe

+ Jozef, Jozefína Peňákoví, deti a rodičia

+ Margita Koklesová – 30. dňová

Piatok

27. 3.

Piatok
po 4. pôstnej nedeli
Za odvrátenie epidémie a pomoc v chorobe a službe

Za požehnanie pri 65. výročí Jozefa

+ Jozef a Alena Mundieroví a rodičia

Sobota

28. 3.

Sobota

po 3. pôstnej nedeli

Za odvrátenie epidémie a pomoc v chorobe a službe

Poďakovanie pri 60. výročí Jána

Za požehnanie Emílie Buckulčíkovej

Nedeľa

29. 3.

5. pôstna nedeľa Za veriacich

Za požehnanie manžela

Za zdravie pre Celestína Floreka

Upratovanie kostola sa počas karantény ruší.

 Na kostol venovali: z krstov – 80 €; z pohrebu Janky Beňušovej – 50 €; z pohrebu Boženy Sivčákovej – 100 €; Pán Boh zaplať!

Na dnešnú nedeľu máme pre vás Rodinnú liturgiu, ktorú sa môžete pomodliť spolu pred sviatočným obedom. Je prístupná na fb a internetovej stránke farnosti.

Pôstna aktivita pre deti –  Deti nech si vykonajú úlohy zo 4. tréningového plánu.

Pripomíname, že pred 5. pôstnou nedeľou sa v kostoloch zahaľujú kríže a obrazy.

V mene celej farnosti a jej priateľov úprimne ďakujem firme DD media, firme Oranet, Obecnému úradu, Tomášovi Šimjakovi a Dávidovi Piklovi za natáčanie, spracovanie aj internetový prenos sv. omší.  Pravidelný internetový prenos omší na fb cez týždeň bude o 7.00 hod. a v nedeľu o 8.00 hod. Adorácie budú v stredu, v piatok aj s krížovou cestou o 18.00, krížová cesta v nedeľu o 15.00 hod. Tento program bude platiť až do skončenia karantény.

Upozornenie: Na budúcu nedeľu sa mení čas zo zimného na letný. V noci zo soboty na nedeľu o 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame na 03. hodinu letného času.

Informujeme vás, že verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. 

Prajem vám veľa Božej pomoci, zdravia a pokoja do nášho Pána!

Zoznam priložených súborov