FARSKÉ OZNAMY – 22. týždeň

FARSKÉ OZNAMY – 22. týždeň

Farské oznamy
22. týždeň – od 22. 5. 2017 do 28. 5. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

22. 5.

Pondelok

po 6. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

 

18.00

+ Štefan a Helena Majchrákoví – p

+ Štefan, Paulína, Milan a Jozef Škuligoví

+ Jozef Sochuliak

Utorok

23. 5.

Utorok

po 6. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

 

+ Štefan Kurňavka a syn

+ Ľudvik, Marta, Agneša a Martin

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie za dar zdravia Heleny a pož. rodiny
Streda

24. 5.

Streda

po 6. veľkonočnej nedeli
Prosebný deň za úrodu

Farský 13.30

18.00

+ Dominika Fafejtová

+ Jozef Florek

Sv. Jozefa 7.00 + Jozef, Emil, Kristína Gašperoví a synovia
Štvrtok

25. 5.

Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť
Farský 7.00

 

17.00

Za požehnanie Justíny Brišákovej a rodiny

 

Za veriacich

Sv. Jozefa 9.00

 

18.00

 

+ Viliam Sochuľák a súrodenci

 

Za Božiu ochranu pre rod. Miroslava
a Štefánie

Piatok

26. 5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza
Spomienka
Farský 7.00

 

18.00

+ Emil Koleň

 

Poďakovanie a za požeh. pri výročí Alojza  a Margity

DSS      9.00 + Serafín Pidík
Sobota

27. 5.

Sobota
po 6. veľkonočnej nedeli
Farský

 

7.00

 

+ František a Margita Vrábľoví

+ Pavol, Žofia Makúchoví a rodičia

Sv. Jozefa 7.00 + Martin Šulc
Nedeľa

28. 5.

7. veľkonočná nedeľa Farský 8.00

 

10.30

Za zdravie  a požehnanie rodiny Lukáša Sekulu

 

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie pre Evu

Za zdravie rodiny Garajovej

Za požehnanie členov ruže sv. Bernadety

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 914 – 931; Kostol sv. Jozefa  č.d. 932 – 951, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 45 €; Bohuznámi – 100 €; z pohrebu Emila Polťáka – 50 €; z pohrebu Jozefa Glejteka – 50 €; zo svadby novomanželov Brišových – 50 €; zo svadby novomanželov Račákových – 50 €; rodičia prvoprijímajúcich detí – 135 €. Pán Boh zaplať!

Na kňazský seminár sme vyzbierali 1440,28 €. Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédiá. Za všetky milodary Pán Boh zaplať!

Stretnutie rodičov birmovancov bude vo štvrtok 25. 5. po večernej sv. omši v Kostole sv. Jozefa.

V piatok sa začneme modliť Novénu k Duchu Svätému. Budeme sa ho modliť pred sv. omšami. Odporúčam si ho vykonať!

V sobotu 27. 5. sa uskutoční duchovná obnova pre birmovancov. Program začne o 14.30 hod. v Kostole sv. Jozefa. Účasť je povinná!

Organizuje sa Púť do Rajeckej Lesnej. Uskutoční sa v sobotu 27. 5. 2017. Odchod autobusu je o 6.00 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Pozývame vás na májovú kvapku krvi. Odber krvi sa uskutoční v pondelok 22. 5. od 8.00 – 11.00 hod. v polyfunkčnom kultúrnom dome v Zákamennom.

oznamy-22. týždeň v pdf

Zoznam priložených súborov