FARSKÉ OZNAMY 23. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 23. týždeň

Farské oznamy
23. týždeň – od 1. 6. do 7. 6. 2020

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

1. 6.

Svätodušný pondelok

Votívna

Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Anton Laššák – 30. dňová

Za úspešný priebeh operácie

Poďakovanie pri 60. výročí Ľudmily

Utorok

2. 6.

Utorok 9. týždňa
v Cezročnom období
Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Jozef Kuchťák – 30. dňová

+ Emília, Kamil, Mária, Jozef Smolároví

+ Vendelín a Viktória Garajoví

Streda

3. 6.

Sv. Karola Lwangu
a spol. mučeníkov
Spomienka
Sv. Jozefa 6.30

11.30

16.00

18.00

+ Cyril, Apolónia Buckulčíkoví a synovia a nevesty

+ Eduard a Paulína Čičoví a deti

+ Florián Polťák

Poďakovanie pri 40. výročí Petra Janetu

Štvrtok

4. 6.

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Sviatok

Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Serafín a Štefánia Balúnoví

Za zdravie pre Milana, Máriu, vnúčatá a pravnúčatá

+ Kamil Lučivňák

Piatok

5. 6.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Spomienka
Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Cyril, Kristína Kuhajdoví a rodičia

+ Vendelín a Jozefína Florkoví, deti a rodičia

Za požehnanie Margity pri 60. výročí a 40. výr sob.

Sobota

6. 6.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka
Sv. Jozefa 6.30

15.00

18.00

Poďakovanie pri 80. výročí Jozefíny Kovaľovej

Za novomanželov Dalibora a Klaudiu

Za + z rod. Durčákovej a Florkovej

Nedeľa

7. 6.

Najsvätejšej Trojice
Slávnosť
Sv. Jozefa

 

6.00

7.30

9.00

11.00

15.00

18.00

+ Rudol Janeta a rodičia

Za zdravie a požehnanie rod. Mrekajovej

Za veriacich

Za zdravie a požehnanie Justíny a detí s rod.

Za zdravie Anetky

Za požehnanie rodiny Florkovej

Upratovanie kostola: Kostol sv. Jozefa  č. d. 1178 – 1196, v sobotu ráno.

Na katolícke masmédiá sme vyzbierali 1687, 80 €. Pán Boh zaplať!

Dnes sa končí Veľkonočné obdobie. Od Zajtra sa modlíme sa Anjel Pána.

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme pol hod. pred rannými omšami a hodinu pred večernými omšami. K našim chorým pôjdeme v utorok – Vyšný koniec a vo štvrtok – Poriečie a Oravice od 9.00 hod.

Prvé sväté prijímanie bude 28. júna 2020. Katechézy detí budú prebiehať v škole na vyučovaní a na detskej sv. omši, ktorá bude bývať v stredu o 16.00 hod.

Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dalibor Polťák, syn Miroslava a Štefánie rod. Úradníkovej, bývajúci v Zákamennom a Klaudia Gruchalová, dcéra Pavla a Jannetty rod. Peňákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 6. 6. o 15.00 hod. vo KSJ.

Zoznam priložených súborov