FARSKÉ OZNAMY 33. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 33. týždeň

FARSKÉ OZNAMY

33. týždeň – od 10. 8. do 16. 8. 2020

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

10. 8.

Sv. Vavrinca,
diakona a mučeníka
Sviatok

Farský

7.00

 

18.00

Za zdravie a požehnanie pre manžela

+ Ľudovít a Mária Meszárošoví a synovia

+ Mária Florková

Utorok

11. 8.

Sv. Kláry, panny
Spomienka

Farský

7.00

 

8.30

+ Alojz, Katarína Boškajoví, Viliam Magdiak

Za + z rod. Fedorových a Kurňavkových

Na úmysel

Sv. Jozefa

18.00

+ Pavol Gonšor

Streda

12. 8.

Streda 19. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

 

18.00

+ Vendelín a Mária Fedoroví

+ Štefan, Paulína a Justína Bernaťákoví

+ Pavol a Ľuboš Dibdiakoví

Štvrtok

13. 8.

Štvrtok 19. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

 

8.30

+ Karol Kuchťák

+ Ján Laššák a rodičia

Na úmysel

Sv. Jozefa

17.00

+ Štefan Bernaťák – 30. dňová

Piatok

14. 8.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka
Spomienka

Farský

7.00

18.00

Za + z rod. Michlíkových a Chromuľákových

Poďakovanie pri 85. výročí Emila Lučivňáka

DSS

9.00

Za obrátenie hriešnikov

Sobota

15. 8.

Nanebovzatie Panny Márie
Odpustová slávnosť

Farský

 

Sv. Jozefa

7.00

15.00

8.00

+ Viktor Zvonár a rodičia

Za novomanželov Michala a Alenu

+ Kristína Florková – 30. dňová

Kalvária

10.00

Za veriacich

Nedeľa

16. 8.

20. nedeľa v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za zdravie a požehnanie Mareka a Viery

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za zdr. a Božiu pomoc pre Angelu Dibdiakovú

Za zdravie a požehnanie rod. Sekerášovej

Za zdravie a požehnanie rod. Belicajovej

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostola v piatok 14. 8. o 15.00 hod. : Farský  – č. d. 3 – 21, Kostol sv. Jozefa  č. d. 23 – 46.
Milodary na kostol: z upratovania Fk – 35 €; z krstu – 90 €; z pohrebu Vladimíra Magdiaka – 50 €; z pohrebu Emila Vojtaššáka – 100 €;Bohuznámi – 460 €. Pán Boh zaplať!

Krstná náuka bude v tomto týždni mimoriadne v piatok 14. 8. o 17.00 hod. v pastoračnom centre. 

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave slávnosti 55. výročia smrti biskupa Jána Vojtaššáka.

Odpustová sv. spoveď bude vo štvrtok 13. 8. od 18.00 do 20.00 hod. v obidvoch kostoloch. Večerná omša preto bude o 17.00hod.

V piatok o 19.00 hod. bude Krížová cesta na Kalvárii, ktorú začneme sviečkovým sprievodom od farského kostola s modlitbou posvätného ruženca. Pozývame!

V sobotu 15. 8. bude slávnostná odpustová sv. omša na Kalvárii o 10.00 hod. Hlavným celebrantom bude doc. ICDr. Miloš Pekarčík PhD., dekan z Námestova. Ostatné sv. omše budú takto: vo FK o 7.00 hod. a v KSJ o 8.00 hod. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie bylín a kvetov. Prosím o pomoc pri technickom zabezpečení slávnosti a dobrovoľníkov v krojoch a skautov, aby sa v nedeľu zapojili do sprievodu na Kalváriu a niesli sochy. Sprievod pôjde o 9.30 od farského kostola.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Pods, syn Štefana Podstreleného a Kataríny rod. Hrozienčíkovej, bývajúci v Bratislave a Alena Smolárová, dcéra Jozefa a Zuzany rod. Boškajovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 15. 8. o 15.00 hod.

Zoznam priložených súborov