FARSKÉ OZNAMY 42. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 42. týždeň

FARSKÉ OZNAMY

43. týždeň – od 19. 10. do 25. 10. 2020

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

19. 10.

Sv. Pavla z Kríža, kňaza
Ľub. spomienka

Farský

7.00

18.00

Za zdravie pre Mareka

Poďakovanie pri 70. výročí Emílie Kresťanovej

Sv. Jozefa

7.00

Poďakovanie pri 50. výročí Marty

Utorok

20. 10.

Utorok 29. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

18.00

+ Stanislav, Jozef a Anton

+ Rudolf Janeta, Vendelín, Anton, František Serdel

Sv. Jozefa

7.00

Za požehnanie rodiny Michala Brišáka

Streda

21. 10.

Streda 29. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

18.00

+ Martin Boškaj a rodičia

Za + z rodiny Knapčíkovej

Sv. Jozefa

7.00

Za spoločenstvo otcov

Štvrtok

22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža
Ľub. spomienka

Farský

7.00

18.00

+ Milan Mrekaj – 30. dňová

Poďakovanie pri 20. výročí Antona a Evy

Sv. Jozefa

7.00

+ Ján Kozák a rodičia

Piatok

23. 10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Spomienka

Farský

7.00

18.00

+ Jozef Šimjak

+ Milan a Justína

Sv. Jozefa

7.00

+ Ján, Rudolf, Jozef Beňušoví

Sobota

24. 10.

Panny Márie v sobotu

Ľub. spomienka

Farský

7.00

18.00

+ Anton Balún, švagrovia a rodičia

+ Jozef Šimjak a Margita (č. 1183)

Sv. Jozefa

7.00

+ Štefan Olexa

Nedeľa

25. 10.

30. nedeľa v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za veriacich

Za požehnanie Jána a Martiny pri 17. výročí

Sv. Jozefa

7.00

Za zdravie a požehnanie pre Boženu s rodinou

Priamy prenos sv. omše bude každý deň. Od pondelka do soboty o 7 hod. a v nedeľu o 8 hodine. Sledujte nás na sociálnej sieti Facebook (Fara Zákamenné) alebo na portály www.svataomsa.sk

 Na sv. omšiach bude fyzicky v kostole prítomný jeden kňaz, jeden kostolník a ďalšie 4 osoby z rodiny, na úmysel ktorej je slávená sv. omša. Prosíme, aby do kostola prichádzali len tí, ktorí sú úplne zdraví, aby sme neriskovali nakazenie kňazov. Taktiež prosíme o dodržanie všetkých hygienických predpisov a usmernení.

O sv. spoveď môžete požiadať kedykoľvek na základe telefonického dohovoru. Po dohode sa stretneme v kostole alebo vo farskom úrade. Ostatné usmernenia sú zverejnené na webe.

 Milodary na kostol: z krstov – 100 €; z pohrebu Jozefa Olberta – 100 €; z pohrebu Márie Smolkovej – 50 €; zo svadby novomanželov Sochových – 50 €; Bohuznámi – 135 €; Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na misie. Slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú stránku 

http://www.misijnediela.sk/podpora/. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

O týždeň, v noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

 Vzhľadom na momentálnu situáciu a obmedzenia intencie neberieme do odvolania.

Zoznam priložených súborov