Dobrá novina 2018

Dobrá novina 2018

Oznamujeme deťom od 3. ročníka základnej školy, mladým a dospelým, ktorí sa chcú zapojiť tento rok do koledovania DOBREJ NOVINY – môžu sa prihlásiť u animátoriek na budúcu nedeľu – 4. 11. po sv. omšiach v sakristii v oboch kostoloch, a tiež u pani učiteľky Evy Belicajovej v ZŠ ( do stredy 7.11.). Potrebné je nahlásiť svoju adresu, triedu a telefónny kontakt na rodiča. Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí chcú pomôcť s prevozom koledníkov alebo poskytnutím teplého jedla pre koledníkov.

V prípade bližších informácii sa môžete kontaktovať u Simony Makúchovej, telef. číslo: 0915 886 803.